Kontakt

Sognepræst

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

 

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 12

 

E-mail: dis@km.dk

Fridag mandag

-

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15; loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Dorthe Esbjørn Holck

Barsmark Bygade 201, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 86 86; dorthe.holck@yahoo.com

 

 

 

 

Skovarbejde i sognets skove

Status på skovarbejdet marts 2016

Vi har nu fået tyndet ud i Nørreskov, Dybvighoved, Rundemølle, Præsteskoven og tildels på nødkirkegården. Der har ikke været de mest gunstige vejrforhold, så arbejdet i Haremoseskoven er udsat indtil videre. De store maskiner har derfor nu forladt vores område.

Torsdag 14 jan holdt vi i menighedsrådets skovudvalg atter et møde med skovdyrkerforeningen om vores skove.
Vi har sammen med skovfogederne Jakob Engsig-Karup og Jens Venø lavet en samlet plan for vore skovarealer. Mere derom i næste nummer af kirkebladet.
Da pasningen af vores skove har været på stand by / lav blus de seneste år, er vi nødsaget til at gå lidt grovere til værks.
Så nu da frosten er i jorden og vejrudsigten lovende, er de meget indstillet på at få en del af arbejdet udført. Så allerede fredag ankom en større træfældningsmaskine til skoven.
Det er i første omgang vores skovparceler i Dybvighoved, Rundemølle, nødkirkegården, Præsteskoven og Haremoseskoven der står for tur.

Evt.  spørgsmål venligst til skovudvalget/  Christian A Claussen

Vh
skovudvalget,  Løjt sogns menighedsråd.


Gudstjenester

Gudstjenester

 

Søndag den 14. august kl. 9 (Damsgaard)

 

12. s. e. trin. Matt. 12,31-42

 

 

 

Søndag den 21. august kl. 10.30

 

13. s. e. trin. Matt. 20,20-28

 

 

 

Søndag den 28. august kl. 10.30

 

14. s. e. trin. Joh. 5,1-15

 

Kirkekaffe

 

 

 

Søndag den 4. september kl. 10.30

 

15. s. e. trin. Luk 10,38-42

 

Børnegudstjeneste

 

 

 

Embedet varetages i uge 24 (studieuge), 30, 31, 32 (Ferie) af Ann Bork Damsgaard. Hun kontaktes

 

på tlf. 74 66 44 92 eller mail: abd@km.dk

 

 

 

 

 

Andagter på Kirketoftens ældrecenter

 

 

 

Tirsdag den 21. juni (altergang) kl 14.30

 

Tirsdag den 30. august kl. 14.30

 

 

 

Tyske Gudstjenester

 

12. juni kl. 10.30

 

14. august kl. 10.30