Kontakt

Vikarierende sognepræst

Anette Jensen

Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 12

E-mail: aneje@km.dk

Fridag mandag

 

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15; loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Formand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

Barsøvej 1

Tlf. 20 94 87 17

E-mail: acne.madsen@gmail.com

Dagsordener til menighedsrådsmøder

Dagsordener til menighedsrådsmøder

TRYK HER

Referater fra menighedsrådsmøder

Referater fra menighedsrådsmøder

 TRYK HER

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens nye tiltag.

Dette gør det muligt at kontakte en lokal præst på sjælesorg.nu - enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer. 

Tryk her: http://sjaelesorg.nu/http://sjaelesorg.nu/


 

Slå katten af tønden ved konfirmandhuset

Tag far og mor med i kirke – måske bedstefar og bedstemor også vil med – til gudstjeneste i Løjt kirke.

Bagefter kan du slå katten af tønden på pladsen ved konfirmandhuset og de voksne drikke kirkekaffe indenfor.

Hvornår: Søndag d. 26. februar 2017 klokken 10.30.

Løjt Sogns menighedsråd


 

 

Reformationsåret - studiekreds og foredragsrække

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

I anledning af 500 året for reformationen afholdes der i Løjt studiekreds om Luther og på Aabenraa bibliotek holdes der foredragsrække om reformationens betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

 

Læs mere om studiekreds i Løjt her

 

Læs mere om foredragsrækken på Aabenraa bibliotek her

 

 


Salmesangsaften med salmedigteren Holger Lissner

En af vor tids flittigste salmedigtere besøger den 23. februar 2017 Løjt Sogn.

Holger Lissner, tidligere sognepræst i Sdr. Bjert, har i den nuværende salmebog 15 salmer med – otte af sine egne og syv bearbejdelser og oversættelser.

”Nu går solen sin vej” er måske den, som flest kender.

Når Holger Lissner kommer til Løjt, fortæller han om sine overvejelser om at skrive en salme, der skal passe ind i vor tid, og synger sammen med tilhørerne både egne og andres salmer.

Salmesangsaftenen finder sted i konfirmandhuset og begynder klokken 19.30 torsdag den 23. februar 2017.


 

 

Tid for nye minikonfirmander i Løjt kirke

Alle elever i 3. klasse på Løjt Skole inviteres nu til at blive minikonfirmand.

Et gratis tilbud fra folkekirken om fire tirsdage i Løjts konfirmandhus og kirke, hvor der tegnes, snakkes, synges, leges og læses bibelhistorie. Aktiviteterne er en smagsprøve på den egentlige konfirmandundervisning i 7. klasse.

Sognepræst Anette Jensen og flere andre voksne står for det hele. De henter børnene på Løjt Skole og følger dem bagefter til SFO'en.

Tid: Tirsdagene 28. februar, 7. mats, 14. marts og 21. marts klokken 14-15.30.

Sted: Konfirmandhuset i Løjt.

Tilmelding til:  formand for menighedsrådet, Anna Cecilie Lildholdt Madsen, acne.madsen@gmail.com senest den 15. februar.


 

Kirkeblad vinter 2016 / 2017

Menighedsrådet i Løjt har fået ny formand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen er ny formand for menighedsrådet

Den hidtidige næstformand, afløser Dorthe Esbjørn Holck, har efter otte år på posten, valgt at trække sig.

Marianne Bork Steffensen er ny næstformand.

Menighedsrådet har på et konstituerende møde fordelt de øvrige poster således:

Erling Læbel Madsen er kirkeværge,

Christian Paulsen er kasserer,

Kirsten L. H. Christensen er sekretær,

Torben Hansen er kontaktperson.

Christian Albert Claussen og Elin Clausen er også med i rådet, og Henrik Waldemar er suppleant.


 

 

Konfirmation 2017

  • Søndag, den 23. april 2017

  • Søndag, den 30. april 2017

Datoer fremover - læs mere her


 

 

 

Gudstjenester

Til toppen