Kontakt

Vikarierende sognepræst

Anette Jensen

Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 12

E-mail: aneje@km.dk

Fridag mandag

 

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15; loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Formand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

Barsøvej 1

Tlf. 20 94 87 17

E-mail: acne.madsen@gmail.com

Nytårskur 1. januar 2017 efter gudstjenesten

Traditionen tro mødes vi i konfirmandhuset efter gudstjenesten kl. 16,00.

Her får vi mulighed for at ønske hinanden godt nytår med et stykke kransekage og et glas champagne.

 

Alle er naturligvis meget velkomne.

 


 

 

Menighedsrådet i Løjt har fået ny formand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen er ny formand for menighedsrådet

Den hidtidige næstformand, afløser Dorthe Esbjørn Holck, har efter otte år på posten, valgt at trække sig.

Marianne Bork Steffensen er ny næstformand.

Menighedsrådet har på et konstituerende møde fordelt de øvrige poster således:

Erling Læbel Madsen er kirkeværge,

Christian Paulsen er kasserer,

Kirsten L. H. Christensen er sekretær,

Torben Hansen er kontaktperson.

Christian Albert Claussen og Elin Clausen er også med i rådet, og Henrik Waldemar er suppleant.


 

 

Konfirmation 2017

  • Søndag, den 23. april 2017

  • Søndag, den 30. april 2017

Datoer fremover - læs mere her


Gudstjenester

Gudstjenester

November:

 

 

Søndag den 20. november kl. 10.30

 

Sidste søndag i kirkeåret Matt. 11,25-30

 

 

Søndag den 27. november kl. 10.30

 

1. s. i advent Matt. 21,1-9

 

Kirkekaffe

 

 

December

 

4. december kl. 9,00

 

Ann Bork Damsgaard

 

 

 

11. december kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

18. december kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

24. december kl. 15,30 og kl. 16,45

 

Anette Jensen

 

 

 

25. december kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

26. december kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

Januar

 

 

 

1. januar kl. 16,00

 

Anette Jensen

 

 

 

8. januar kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

15. januar kl. 9,00

 

Ann Bork Damsgaard

 

 

 

22. januar kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

29. januar kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

Kirkekaffe

 

 

 

Februar

 

 

 

5. februar kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

12. februar kl. 9,00

 

Ann Bork Damsgaard

 

 

 

19. februar kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

26. februar kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

Kirkekaffe

 

 

 

Marts

 

 

 

5. marts kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

12. marts kl. 9,00

 

Ann Bork Damsgaard

 

 

 

19. marts kl. 10,30

 

Anette Jensen

 

 

 

 

 

 

 

Andagter på Kirketoftens ældrecenter:

 

Juleaftensdag d. 24. december kl. 10,30

 

Tirsdag d. 31. januar kl. 14,30

 

Tirsdag d. 28. februar kl. 14,30

 

Tirsdag d. 28. marts kl. 14,30

 

 

 

Tyske gudstjenester

 

11. december kl. 17,00

 

24. december kl. 14,00

 

15. januar kl. 10,30

 

12. februar kl. 10,30

 

12. marts kl. 10,30