Kontakt

Sognepræst

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

 

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 12

 

E-mail: dis@km.dk

Fridag mandag

-

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15; loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Dorthe Esbjørn Holck

Barsmark Bygade 201, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 86 86; dorthe.holck@yahoo.com

 

 

 

 

Kirkeblad forår 2016

Kirkevandring søndag d. 5. juni 2016 kl. 9,00

 Atter i år vil vi afholde kirkevandring.

Efter en kort andagt i Løjt kirke går vi gennem Rundemølle, hvor der bliver en lille pause. Videre til Genner, hvor der bliver lidt at spise, derefter videre til Øster Løgum, hvor der sluttes med kaffe og igen en lille andagt.

Alle er meget velkomne, der vandres ikke hurtigt, børn og barnevogne kan fint deltage.

Endvidere er der mulighed for at få et lift i bil, hvis bentøjet ikke holder til turen.

At gå flere sammen er en dejlig oplevelse, man samtaler og tænker så godt, når man går og på en kirkevandringstur kommer man til at samtale med mange. Når vi er færdige bliver vi kørt med bus til Løjt.

Af hensyn til bestilling af frokost og transport, bedes interesserede at tilmelde sig hos

Marianne B. Steffensen på telefon 2263 8096 eller mail mariannebork@gmail.com senest den 28. maj.

Det er gratis at deltage, men bidrag til ”læger uden grænser” modtages med tak.


 

 

Sæt et stort kryds i kalenderen – Der er nemlig højskoledage i Løjt, Genner, Øster

I fem dage i august lægger vores nærområde ”hus” til ti af landets bedste foredragsholdere, som på levende og underholdende vis vil give deres fortolkning af det ”at være på vej”.

Derfor bør du allerede nu skrive et par  vigtige dage i kalenderen.

Foredragene vil blive afholdt fra den 21. august til og med fredag den 26. august i henholdsvis Løjt, Genner, Øster Løgum og Kalvø.

Foredragene der alle omhandler ”det at være på vej” spænder over emner lige fra  samfund, litteratur, politik, historie, musik til kultur og kirke.

Her vil du have fornøjelsen af at opleve foredragsholderne: Mads Fuglede, Marianne Christiansen, Naser Khader, Morten Hesseldahl, Gert Tinggaard Svendsen, Niels Krabbe, Annette Hoff, Carolina Magdalene Maier, Mikkel Leth Jespersen og Johs. Nørregaard Frandsen.

Højskoledagene er tilrettelagt af Claus Helsbøl, tidligere sognepræst, nu bosiddende på Kalvø og Anette Kjær, organist, sanger og foredragsholder, i samarbejde med præsterne og menighedsrådene i Løjt, Øster Løgum og Genner, Kalvø Badehotel, Aabenraa Folkeuniversitet og Det Maritime Kalvø.

Vi håber, at vi ses til nogle spændende dage, der vil give anledning til latter og eftertænksomhed og hvor

der er plads til samvær og hygge.

Hold øje med kirkebladet der udkommer i maj, hvor du kan se det fulde program samt finde oplysninger om tilmelding mm.


 

 

Skovarbejde i sognets skove

Status på skovarbejdet marts 2016

Vi har nu fået tyndet ud i Nørreskov, Dybvighoved, Rundemølle, Præsteskoven og tildels på nødkirkegården. Der har ikke været de mest gunstige vejrforhold, så arbejdet i Haremoseskoven er udsat indtil videre. De store maskiner har derfor nu forladt vores område.

Torsdag 14 jan holdt vi i menighedsrådets skovudvalg atter et møde med skovdyrkerforeningen om vores skove.
Vi har sammen med skovfogederne Jakob Engsig-Karup og Jens Venø lavet en samlet plan for vore skovarealer. Mere derom i næste nummer af kirkebladet.
Da pasningen af vores skove har været på stand by / lav blus de seneste år, er vi nødsaget til at gå lidt grovere til værks.
Så nu da frosten er i jorden og vejrudsigten lovende, er de meget indstillet på at få en del af arbejdet udført. Så allerede fredag ankom en større træfældningsmaskine til skoven.
Det er i første omgang vores skovparceler i Dybvighoved, Rundemølle, nødkirkegården, Præsteskoven og Haremoseskoven der står for tur.

Evt.  spørgsmål venligst til skovudvalget/  Christian A Claussen

Vh
skovudvalget,  Løjt sogns menighedsråd.


Gudstjenester

Gudstjenester

 

 

 

 

Søndag den 15. maj kl. 10.30

 

Pinsedag Joh 14,15-21

 

 

 

Mandag den 16. maj  

 

Anden pinsedag Joh. 6,44-51

 

Der henvises til friluftsgudstjenesten på Kalvø

 

 

 

Søndag den 22. maj kl. 10.30

 

Trinitatis søndag Matt 28,16-20

 

 

 

Søndag den 29. maj kl. 10.30

 

1.s.e. trin. Luk. 12,13-21

 

kirkekaffe

 

 

 

Søndag den 5. juni

 

2. s. e. trin. Luk 14,25-35

 

Kirkevandring med start kl. 9 i Løjt kirke

 

 

 

Søndag den 12. juni kl. 9. (Damsgaard)

 

3.s. e. trin. Luk. 15,11-32

 

 

 

Søndag den 19. juni kl. 9 (Damsgaard)

 

4. s. e. trin. Matt. 5,43-48

 

 

 

Søndag den 26. juni kl. 10.30

 

5. s. e. trin. Matt. 16,13-26

 

Kirkekaffe

 

 

 

Søndag den 3. juli kl. 10.30

 

6. s. e. trin. Matt. 19,16-26

 

 

 

Søndag den 10. juli kl. 10.30

 

7. s. e. trin. Matt. 10,24-31

 

 

 

Søndag den 17. juli kl. 9

 

8. s. e. trin. Matt. 7,22-29

 

 

 

Søndag den 24. juli kl. 10.30

 

9. s. e. trin. Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8

 

Søndag den 31. juli kl. 9 (Damsgaard)

 

10 s. e. trin. Matt. 11,16-24

 

 

 

Søndag den 7. august kl. 10.30 (Damsgaard)

 

11. s. e. trin. Luk 7,36-50

 

 

 

Søndag den 14. august kl. 9 (Damsgaard)

 

12. s. e. trin. Matt. 12,31-42

 

 

 

Søndag den 21. august kl. 10.30

 

13. s. e. trin. Matt. 20,20-28

 

 

 

Søndag den 28. august kl. 10.30

 

14. s. e. trin. Joh. 5,1-15

 

Kirkekaffe

 

 

 

Søndag den 4. september kl. 10.30

 

15. s. e. trin. Luk 10,38-42

 

Børnegudstjeneste

 

 

 

Embedet varetages i uge 24 (studieuge), 30, 31, 32 (Ferie) af Ann Bork Damsgaard. Hun kontaktes

 

på tlf. 74 66 44 92 eller mail: abd@km.dk

 

 

 

 

 

Andagter på Kirketoftens ældrecenter

 

 

 

Tirsdag den 24. maj kl. 14.30

 

Tirsdag den 21. juni (altergang) kl 14.30

 

Tirsdag den 30. august kl. 14.30

 

 

 

Tyske Gudstjenester

 

12. juni kl. 10.30

 

14. august kl. 10.30