Kontakt

Sognepræster

Anette Jensen

Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 12

E-mail: aneje@km.dk

Fridag mandag

Sognepræst (kirkebogsførende) Ditte Sjelborg-Pedersen

er tilbage fra barselsorlov d. 3. december 2018 

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15; loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Formand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

Barsøvej 134

Tlf. 20 94 87 17

E-mail: acne.madsen@gmail.com

Dagsordener til menighedsrådsmøder

Dagsordener til menighedsrådsmøder

TRYK HER

Referater fra menighedsrådsmøder

Referater fra menighedsrådsmøder

 TRYK HER

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens nye tiltag.

Dette gør det muligt at kontakte en lokal præst på sjælesorg.nu - enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer. 

Tryk her: http://sjaelesorg.nu/http://sjaelesorg.nu/


 

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Tryk her

 


 

Reformations-jubilæet markeres med gudstjeneste, træ-plantning og en bid brød

Festgudstjeneste: Løjt Sogn markerer 500 året for reformationen med en festgudstjeneste i Løjt Kirke, søndag d. 29. oktober 2017 kl. 10.30. Prædikant: Anette Jensen.

Træ-plantning: Efter gudstjenesten planter vi, til minde om jubilæet, et egetræ på den grønne plads foran kirken ud mod Løjt Storegade.

Når træet er plantet, er der en bid brød i konfirmandhuset.

Jubilæet markeres også på selve jubilæumsdagen, d. 31. oktober, med et kvarters ringning med kirkeklokkerne klokken 17,00-17,15.

Det sker over hele landet på opfordring af biskopperne.

Løjt Sogns menighedsråd


Anette Jensen indsat

Anette Jensen blev ved gudstjenesten i Løjt Kirke søndag den 1. oktober indsat som deltidsbeskæftiget sognepræst i det ny Løjt-Genner Pastorat. En stlling som biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, har oprettet.

Indsættelsen blev foretaget af provst Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa Provsti, der også stod for indsættelsen i Genner Kirke.

Provsten betegnede dagen, som en dag med stor betydning, nemlig den første dag i det ny pastorats historie.

Til pastoratets to præster, Anette Jensen og Ditte Sjelborg-Pedersen, sagde hun blandt andet:

- I skal nu sammen og sammen med menighedsrådene lægge rammerne for jeres arbejde.

I provstiet kender vi dig, Anette, fra flere vikariater.

Folk har været glade for dig og talt meget rosende om dig, sagde provsten, der viderebragte en hilsen fra biskoppen:

- Alle - menighed, præster, menighedsråd - har det samme mål: At evangeliet skal forkyndes her. Det er det, vi er her for.

Det nye pastorat har nu to gode præster og to kloge menighedsråd.

 


Reformationsgudstjeneste og frokost søndag d. 29. oktober kl. 10,30

 I år har der været en lang række markeringer af, at det er 500 år siden, at reformatoren Martin Luther satte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte sit opgør med den katolske kirke. Fejringen af Lutheråret kulminerer i oktober, og over hele landet er der gudstjenester, hvor reformationsjubilæet markeres.

Det gør vi i Løjt søndag d. 29. oktober. Efter gudstjenesten klokken 10.30 er der frokost i konfirmandhuset.


Astrid Lindgrens verden. Tirsdag d. 14. november 2017

Den 14. november 2017 fylder Pippis mor 110 år.

Det fejrer vi gennem Dorte Futtrups fortælling, hvor hun inddrager højdepunkter i Astrid Lindgrens forfatterskab.

Dorte Futtrup er landskendt fortæller, og hendes fortælling om dagens fødselar tager udgangspunkt i spørgsmål, der rummer tilværelsens store spørgsmål.

Der trækkes tråde til både filosofi, kristendom og skiftende tiders børnesyn.

Arrangementet finder sted torsdag d. 14. november 2017 kl. 19.30 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus og er et samarbejde mellem Løjt Menighedsråd og Løjt Højskoleforening. 

 


Kirkeblad efterår 2017

Kirken får mange besøg

Kirken i Løjt er et yndet udflugtsmål.

Fra nær og fjern kommer mange for at se den flotte, store kirke.

Hver gang er det lokalhistoriker og kirkeværge Erling Læbel Madsen, der tager imod, viser rundt og fortæller.

Forleden dag havde han besøg af en stor gruppe på 108 besøgende fra Grene Sogn, Billund, på årets sogneudflugt.

De var, fortæller Erling Madsen, så begejstret, at de nu vil anbefale nabosogne også at besøge kirken i Løjt.

Også Christians Sogn i Sønderborg har været på udflugt til Løjt.

Foto: Christian Christensen.

 

 

 42 konfirmeret i Løjt Kirke

Årets konfirmationer har nu fundet sted i Løjt Kirke.

 

Se årets officielle konfirmationsbilleder her

 

I alt er 42 unge – 21 den 23. april og 21 den 30. april – blevet konfirmeret af Anette Jensen, Løjt sogns vikarierende sognepræst.

Konfirmanderne indledte i efteråret deres konfirmandundervisning med sognets faste præst, Ditte Sjelborg-Pedersen, der i øjeblikket er på barselsorlov.

Som vanligt blev der udvist stor opfindsomhed i valget af køretøjer til at bringe konfirmanderne til deres konfirmationsfest.

 

Fotos: Christian Christensen.


Reformationsåret - studiekreds og foredragsrække

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

I anledning af 500 året for reformationen afholdes der i Løjt studiekreds om Luther og på Aabenraa bibliotek holdes der foredragsrække om reformationens betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

 

Læs mere om studiekreds i Løjt her

 

Læs mere om foredragsrækken på Aabenraa bibliotek her

 

 


Konfirmation 2017

Datoer fremover - læs mere her


 

 

 

Gudstjenester

Til toppen