Kontakt

Vikarierende sognepræst

Anette Jensen

Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 12

E-mail: aneje@km.dk

Fridag mandag

 

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15; loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Formand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

Barsøvej 134

Tlf. 20 94 87 17

E-mail: acne.madsen@gmail.com

Dagsordener til menighedsrådsmøder

Dagsordener til menighedsrådsmøder

TRYK HER

Referater fra menighedsrådsmøder

Referater fra menighedsrådsmøder

 TRYK HER

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens nye tiltag.

Dette gør det muligt at kontakte en lokal præst på sjælesorg.nu - enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer. 

Tryk her: http://sjaelesorg.nu/http://sjaelesorg.nu/


 

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Tryk her

 


 

Mange var med på kirkegårdsvandring

Interessen for at være med på en vandring på kirkegården i Løjt arrangeret af Løjt Sogns menighedsråd var stor.

Omkring 60 mødte op ved den store kirkegårdslåge på Skovbyvej i Løjt for at følge og høre lokalhistoriker, kirkeværge og medlem af Løjt Sogns menighedsråd, Erling Læbel Madsen, øse af sin store viden.

Efter en kort kaffepause fulgte nogle også med til den gamle kirkegård omkring kirken midt i byen.

 


Ny præstestilling er nu opslået

Stillingen som ny, overenskomstansat præst i det ny Løjt-Genner Pastorat, som biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, har besluttet at oprette, er nu slået op. Ansøgningsfristen er den 14. august.

Opslaget kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside: http://www.km.dk/folkekirken/ledige-stillinger/ledigepraestestillinger/

Haderslev Stifts hjemmeside: http://www.haderslevstift.dk/ledige-stillinger

Opslaget bringes også i Præsteforeningens blad, hvor det er ledsaget af fotos af Løjt Kirke og af Genner Kirke samt denne embedsbeskrivelse: Åbn som pdf


Ny salme fik Danmarks-premiere i Løjt Kirke

En hurtig beslutning og en meget kort indøvning resulterede ved søndagens gudstjeneste (den 18. juni 2017) i, at en ny salme så at sige fik Danmarks-premiere i Løjt Kirke.

Muligheden opstod, da en af sognets tidligere præster, Jens Bruun, viste kirkens organist en ny salme af en af Danmarks flittigste og mest sungne nye salmedigtere, Lisbeth Smedegaard Andersen, med musik af Erik Sommer.

Den tidligere præst og salmedigteren har tidligere arbejdet sammen.
Organisten greb straks sammen med kirkesangeren chancen og indøvede kort for gudstjenesten den ny salme, ”Der våger i verden et kærlighedsord”, som kirkesangeren sang under altergangen.

Salmen blev præsenteret blandt 20 helt nye salmer på et seminar for ti nulevende salmedigtere og ti nulevende salmekomponister i Haslev i netop den forgangne uge.

Foto: Christian Christensen.

 


Kirken får mange besøg

Kirken i Løjt er et yndet udflugtsmål.

Fra nær og fjern kommer mange for at se den flotte, store kirke.

Hver gang er det lokalhistoriker og kirkeværge Erling Læbel Madsen, der tager imod, viser rundt og fortæller.

Forleden dag havde han besøg af en stor gruppe på 108 besøgende fra Grene Sogn, Billund, på årets sogneudflugt.

De var, fortæller Erling Madsen, så begejstret, at de nu vil anbefale nabosogne også at besøge kirken i Løjt.

Også Christians Sogn i Sønderborg har været på udflugt til Løjt.

Foto: Christian Christensen.

 

 

 


Kirkeblad sommer 2017

Højskoledage 21. - 25. august 2017

Tryk på billedet for at se programmet

 

 


42 konfirmeret i Løjt Kirke

Årets konfirmationer har nu fundet sted i Løjt Kirke.

 

Se årets officielle konfirmationsbilleder her

 

I alt er 42 unge – 21 den 23. april og 21 den 30. april – blevet konfirmeret af Anette Jensen, Løjt sogns vikarierende sognepræst.

Konfirmanderne indledte i efteråret deres konfirmandundervisning med sognets faste præst, Ditte Sjelborg-Pedersen, der i øjeblikket er på barselsorlov.

Som vanligt blev der udvist stor opfindsomhed i valget af køretøjer til at bringe konfirmanderne til deres konfirmationsfest.

 

Fotos: Christian Christensen.


Biskop slår Løjt og Genner sammen i ét pastorat

Fra 1. september lægges Løjt og Genner sogne sammen i ét pastorat, Løjt-Genner Pastorat, som samlet får en 1,6 præstestilling. Det betyder, at der i den kommende tid slås en præstestilling på 60 procent op, sådan at det sammenlagte pastorat får to præster. Løjt og Genner beholder hvert deres menighedsråd.

Ditte Sjelborg-Pedersen, som Anette Jensen i øjeblikket vikarierer for, fortsætter i sin stilling. Ann Bork Damsgaard, der har været Genners præst og hjælpepræst i Løjt, fortsætter som sognepræst i Øster Løgum Pastorat og bliver også sygehuspræst.

Det har biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, netop besluttet. Beslutningen kommer efter nogle måneders overvejelser og drøftelser med menighedsrådene i de to sogne og efter, at de to råd har haft mulighed for at blive hørt. Biskoppens oprindelige plan indebar 1,5 præstestilling. Begge menighedsråd udtrykte bekymring for, om det ville være tilstrækkeligt for at styrke det gode kirkeliv i begge sogne.

Den bekymring tog biskoppen alvorligt og øgede i forhold til sit udspil derefter præstebetjeningen, så den er stort set status quo i forhold til, hvad sogne har i dag. Biskoppen har besluttet at evaluere sammenlægningen om to og igen om fire år.

Anna Cecilie Lildholdt Madsen, formand for menighedsrådet i Løjt, ser frem til samarbejdet med Genner. ”Vi glæder os til sammen med menighedsrådet i Genner at finde sammen om at udmønte biskoppens beslutning til gavn for det kirkelige liv i begge sogne.”

 


Reformationsåret - studiekreds og foredragsrække

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

I anledning af 500 året for reformationen afholdes der i Løjt studiekreds om Luther og på Aabenraa bibliotek holdes der foredragsrække om reformationens betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

 

Læs mere om studiekreds i Løjt her

 

Læs mere om foredragsrækken på Aabenraa bibliotek her

 

 


Konfirmation 2017

Datoer fremover - læs mere her


 

 

 

Gudstjenester

Til toppen