Kontakt

Vikarierende sognepræst

Anette Jensen

Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 12

E-mail: aneje@km.dk

Fridag mandag

 

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15; loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Formand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

Barsøvej 1

Tlf. 20 94 87 17

E-mail: acne.madsen@gmail.com

Dagsordener til menighedsrådsmøder

Dagsordener til menighedsrådsmøder

TRYK HER

Referater fra menighedsrådsmøder

Referater fra menighedsrådsmøder

 TRYK HER

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens nye tiltag.

Dette gør det muligt at kontakte en lokal præst på sjælesorg.nu - enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer. 

Tryk her: http://sjaelesorg.nu/http://sjaelesorg.nu/


 

Forårskoncert tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19,00

Så er det tid til den traditionelle forårskoncert i Løjt Kirke.

Her medvirker både lærere og elever fra Aabenraa Musikskole, blandt andet fra musikskolens

faste ensembler samt solister fra talentlinjen.

Koncerten er tilrettelagt af kirkens organist.

Gratis adgang. Alle interesserede er velkomne.


 

 

Kirkevandring søndag d. 21. maj 2017

Årets kirkevandring starter i år fra Øster Løgum kirke og går via Genner til Løjt.

Kirkevandingen er et samarbejde mellem Løjt, Genner og Øster Løgum menighedsråd.

Tilmelding senest 15. maj:

Erik Berg tlf.: 23 27 97 21 eller e-mail: genvan@mail.tele.dk


 

 

Pensionistgudstjeneste torsdag d. 4. maj 2017 kl. 14,30

Traditionen tro, byder Løjt sogns pensionistforening og Løjt sogns menighedsråd til forårsgudstjeneste for pensionister i Løjt kirke.

 

Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i konfirmandhuset.


 

Kirkeblad forår 2017

Konfirmander og ikoner

 

Farverne er krasse og klare. Materialerne bløde og hårde.

 

Sådan ser ikoner ud, som årets konfirmandhold i Løjt, Genner og Øster Løgum netop har lavet.

 

Al kreativiteten foregik over to dage i konfirmandhuset i Løjt, hvor præsterne Anette Jensen og Ann Bork Damsgaard sammen med kunstneren Helle Noer hjalp de i alt knap 70 konfirmander med at omsætte det skriftsted, de får ved deres konfirmation, til et lille kunstværk.

 

Og så var der endda indimellem alle aktiviteterne, tid til at spise boller og drikke saftevand.

 

Klik på billederne for at forstørre dem.


 

Reformationsåret - studiekreds og foredragsrække

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

I anledning af 500 året for reformationen afholdes der i Løjt studiekreds om Luther og på Aabenraa bibliotek holdes der foredragsrække om reformationens betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

 

Læs mere om studiekreds i Løjt her

 

Læs mere om foredragsrækken på Aabenraa bibliotek her

 

 


Konfirmation 2017

  • Søndag, den 23. april 2017

  • Søndag, den 30. april 2017

Datoer fremover - læs mere her


 

 

 

Gudstjenester

Til toppen