Kontakt

Sognepræst

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

 

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 12

 

E-mail: dis@km.dk

Fridag mandag

-

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15; loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Dorthe Esbjørn Holck

Barsmark Bygade 201, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 86 86; dorthe.holck@yahoo.com

 

 

 

 

Kirkeblad efterår 2016

 

Læs det her

 

 


 

 


 

 

Fyld Løjt kirke d. 25. september 2016

Der er altid en god grund til at komme i kirke.

Men særligt den 25. september kl. 10.30 håber vi at se rigtig mange i Løjt kirke. Her vil vi nemlig forsøge at gentage succesen fra de forrige år, og være en del af det landsdækkende projekt ”Fyld Danmarks kirker”.

Det foregår hvert år, på den sidste søndag i september, for at øge fokus på den almindelige højmesse.

Så kom og vær med til at fylde vores kirke op på en almindelig søndag formiddag, og nyd en time med salmesang, bøn og eftertænksomhed.

Efterfølgende er der kirkekaffe i konfirmandhuset.


Alle Helgens dag søndag d. 6. november 2016

Søndag den 6. november er det Alle Helgens dag.

Der er gudstjeneste i Løjt kirke kl. 10.30

Denne søndag vil vi traditionen tro mindes dem, vi har mistet idet forgangne år.

Igennem bøn, salmer og prædiken vil vi sætte ord på hvad der ersvært når vi mister.

Fra prædikestolen vil navnene på de døde blive læst op, både dem der er døde i sognetsamt dem, der er bisat eller begravet fra kirken.

Ligeledes er det også til Alle Helgen at vi mindes de faldne fra 1. Verdenskrig fra LøjtSogn. – Dette gør vi ved sammen efter gudstjenesten, at gå ud til mindestenen vedkirken, hvor der vil være kransenedlæggelse.


 

 

Foredragsaften onsdag d. 16. november 2016 kl. 19,30

 I november får vi besøg af den kvindelige halvdel af forstanderparret på Rødding Højskole, Anja Rykind Eriksen.

Anja er født og opvokset i Harrislev i Sydslesvig

og har siden taget uddannelse, arbejdet og stiftet familie i Danmark.

Hvad betyder det for ens selvforståelse og identitet, at være vokset op i et nationalt mindretal?

Det og meget andet vil hun fortælle om under overskriften: ” Sydslesvig – herfra min verden går. Erindringsbilleder og refleksioner om identitet.”


 

 

Skovarbejde i sognets skove

Status på skovarbejdet marts 2016

Vi har nu fået tyndet ud i Nørreskov, Dybvighoved, Rundemølle, Præsteskoven og tildels på nødkirkegården. Der har ikke været de mest gunstige vejrforhold, så arbejdet i Haremoseskoven er udsat indtil videre. De store maskiner har derfor nu forladt vores område.

Torsdag 14 jan holdt vi i menighedsrådets skovudvalg atter et møde med skovdyrkerforeningen om vores skove.
Vi har sammen med skovfogederne Jakob Engsig-Karup og Jens Venø lavet en samlet plan for vore skovarealer. Mere derom i næste nummer af kirkebladet.
Da pasningen af vores skove har været på stand by / lav blus de seneste år, er vi nødsaget til at gå lidt grovere til værks.
Så nu da frosten er i jorden og vejrudsigten lovende, er de meget indstillet på at få en del af arbejdet udført. Så allerede fredag ankom en større træfældningsmaskine til skoven.
Det er i første omgang vores skovparceler i Dybvighoved, Rundemølle, nødkirkegården, Præsteskoven og Haremoseskoven der står for tur.

Evt.  spørgsmål venligst til skovudvalget/  Christian A Claussen

Vh
skovudvalget,  Løjt sogns menighedsråd.


Gudstjenester

Gudstjenester

September

 

 

Søndag den 18. september kl. 10.30

 

17. s. e. trin. Mark 2,14 -22

 

 

Søndag den 25. september kl. 10.30

 

18. s. e. trin. Joh. 15,1-11

 

”Fyld Løjt kirke”

 

Kirkekaffe

 

 

Oktober

 

 

Søndag den 2. oktober kl. 10.30

 

19. s. e. trin. Joh. 1,35-51

 

 

Søndag den 9. oktober kl. 13.30

 

20. s. e. trin. Matt. 21,28-44

 

Høstgudstjeneste og efterårsmøde

 

med foredrag ved sognepræst Victor Madsen Greve

 

 

 

Søndag den 16. oktober kl. 9 (Damsgaard)

 

21. s. e. trin. 13,1-9

 

 

Søndag den 23. oktober kl. 10.30

 

22. s. e. trin. Matt. 18,1-14

 

 

Søndag den 30. oktober kl. 9 (Damsgaard)

 

23. s. e. trin. Mark. 12,38-44

 

 

November

 

 

Søndag den 6. november kl. 10.30

 

Alle helgens dag Matt. 5,13-16 eller Matt. 5,1-12

 

Kransenedlæggelse ved Mindestenen

 

Kirkekaffe

 

 

 

Søndag den 13. november kl. 9 (Damsgaard)

 

25. s. e. trin. Luk. 17,20-33

 

 

Søndag den 20. november kl. 10.30

 

Sidste søndag i kirkeåret Matt. 11,25-30

 

 

Søndag den 27. november kl. 10.30

 

1. s. i advent Matt. 21,1-9

 

Kirkekaffe

 

 

December

 

 

Søndag den 4. december kl. 9 (Damsgaard)

 

2. s. i advent Luk. 21,25-36

 

 

 

 

Embedet varetages i uge 41 0g 43 af Ann Bork Damsgaard. Hun kontaktes

 

på tlf. 74 66 44 92 eller mail: abd@km.dk

 

 

 

Barselsvikar fra den 29. november

 

 

 

Andagter på Kirketoftens ældrecenter

 

 

Tirsdag den 30. august kl. 14.30

 

Tirsdag den 27. september kl. 14.30

 

Tirsdag den 18. oktober kl. 14.30

 

Torsdag den 22. november kl. 14.30

 

 

Tyske Gudstjenester

 

11. september kl. 10.30

 

13. november kl. 10.30