Kontakt

Vikarierende sognepræst

Anette Jensen

Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 12

E-mail: aneje@km.dk

Fridag mandag

 

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15; loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Formand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

Barsøvej 1

Tlf. 20 94 87 17

E-mail: acne.madsen@gmail.com

Dagsordener til menighedsrådsmøder

Dagsordener til menighedsrådsmøder

TRYK HER

Referater fra menighedsrådsmøder

Referater fra menighedsrådsmøder

 TRYK HER

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens nye tiltag.

Dette gør det muligt at kontakte en lokal præst på sjælesorg.nu - enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer. 

Tryk her: http://sjaelesorg.nu/http://sjaelesorg.nu/


 

Slå katten af tønden ved konfirmandhuset

Tag far og mor med i kirke – måske bedstefar og bedstemor også vil med – til gudstjeneste i Løjt kirke.

Bagefter kan du slå katten af tønden på pladsen ved konfirmandhuset og de voksne drikke kirkekaffe indenfor.

Hvornår: Søndag d. 26. februar 2017 klokken 10.30.

Løjt Sogns menighedsråd


 

 

Lissner sang for

Vi kender Kingo og Grundtvig, tidligere tiders salmedigtere. Men kender vi også Kaalø og Grotrian, nogle af de seneste årtiers salmedigtere?

 

Det kom de omkring 30, der deltog i en salmesangsaften i konfirmandhuset i Løjt i hvert fald til. Ført an af Holger Lissner, tidligere præst i Sdr. Bjert, en af de mest produktive, kendte og anvendte nulevende salmedigtere, blev de meget klogere på, hvordan de nye salmer er blevet til – og ikke mindst hvordan de lyder og synges med hjælp af organist Ole Plaugborg Jensen og kirkesanger Kirstine Bjerregaard Hansen (der her ses sammen med Holger Lissner).

Det blev en aften, hvor mange fik øjne og ører for, at også nye salmer - som de gamle - er en stor skat.

 


 

 

Konfirmander og ikoner

 

Farverne er krasse og klare. Materialerne bløde og hårde.

 

Sådan ser ikoner ud, som årets konfirmandhold i Løjt, Genner og Øster Løgum netop har lavet.

 

Al kreativiteten foregik over to dage i konfirmandhuset i Løjt, hvor præsterne Anette Jensen og Ann Bork Damsgaard sammen med kunstneren Helle Noer hjalp de i alt knap 70 konfirmander med at omsætte det skriftsted, de får ved deres konfirmation, til et lille kunstværk.

 

Og så var der endda indimellem alle aktiviteterne, tid til at spise boller og drikke saftevand.

 

Klik på billederne for at forstørre dem.


 

Reformationsåret - studiekreds og foredragsrække

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

I anledning af 500 året for reformationen afholdes der i Løjt studiekreds om Luther og på Aabenraa bibliotek holdes der foredragsrække om reformationens betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

 

Læs mere om studiekreds i Løjt her

 

Læs mere om foredragsrækken på Aabenraa bibliotek her

 

 


Kirkeblad vinter 2016 / 2017

Menighedsrådet i Løjt har fået ny formand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen er ny formand for menighedsrådet

Den hidtidige næstformand, afløser Dorthe Esbjørn Holck, har efter otte år på posten, valgt at trække sig.

Marianne Bork Steffensen er ny næstformand.

Menighedsrådet har på et konstituerende møde fordelt de øvrige poster således:

Erling Læbel Madsen er kirkeværge,

Christian Paulsen er kasserer,

Kirsten L. H. Christensen er sekretær,

Torben Hansen er kontaktperson.

Christian Albert Claussen og Elin Clausen er også med i rådet, og Henrik Waldemar er suppleant.


 

 

Konfirmation 2017

  • Søndag, den 23. april 2017

  • Søndag, den 30. april 2017

Datoer fremover - læs mere her


 

 

 

Gudstjenester

Til toppen