Kontakt

Kontakt

Dåb og vielse

Bestilles hos præstesekretæren Tryk her

 

Sognepræster:

Ditte Sjelborg-Pedersen

kirkebogsførende

Løjt Nørregade 8

Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 13

E-mail dis@km.dk

Mandag fri.

-

Anette Jensen

Løjt Storegade 2A

Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa.

Mobil 51 85 65 12

E-mail aneje@km.dk

Mandag fri. 

 

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15

E-mail: loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

Barsøvej 134

Tlf. 20 94 87 17

E-mail: acne.madsen@gmail.com

Referater fra menighedsrådsmøder

Referater fra menighedsrådsmøder

 TRYK HER

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens nye tiltag.

Dette gør det muligt at kontakte en lokal præst på sjælesorg.nu - enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer. 

Tryk her: http://sjaelesorg.nu/http://sjaelesorg.nu/


 

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Tryk her

 


 

Minikonfirmander- nyt forløb i Løjt Kirke

Så er det snart tid til opstart af dette forårs minikonfirmander.

Vi skal lære lidt om hvad vi laver i kirken, og hvorfor vi gør det.

Og så skal vi være kreative, synge og have det rigtig sjovt sammen.

Forløbet starter op i marts og vil foregå onsdag eftermiddag efter skole.

Der vil komme mere information ud på Løjt skole.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kirke og kulturmedarbejder Birgitte Parsig på mail bipa@km.dk


 

 

Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns – kunstnere inspireret af Grundtvig

v/Anette Jensen, sognepræst.

Torsdag d. 25. april  2019 kl. 19.30 i Forsamlingshuset i Genner

Kunstneren Joakim Skovgaard voksede op i et grundtvigsk præget hjem, han blev konfirmeret af Grundtvig og tegnede bl.a. en række illustrationer til Grundtvigs vise Den signede dag. Skovgaards hovedværk blev arbejdet i Viborg Domkirke, hvor han dekorerede hele kirken med en række freskoer af scener fra både Det gamle og Det nye Testamente.

Niels Larsen Stevns var en af kunstnerne, som bistod Skovgaard med arbejdet, og de to malede efterfølgende en række billeder og altertavler til grundtvigske fri- og valgmenighedskirker.

Arrangører: præsterne i samarbejde med Løjt og Genner menighedsråd


 

 

FORÅRSKONCERT I LØJT KIRKE

Tirsdag den 7. maj  2019 klokken 19.00

indbyder Løjt Sogns menighedsråd i samarbejde med Aabenraa Musikskole til forårskoncert i Løjt Kirke.

Elever og lærere fra musikskolen fremfører et repertoire der matcher kirke og kirkerummet.

Der er gratis adgang og alle er velkomne.


 

 

PENSIONIST GUDSTJENESTE

Onsdag den 9. maj 2019 kl. 14.30

inviterer Løjt sogns pensionistforening til Pensionistgudstjeneste i Løjt kirke.

Efter gudstjenesten byder Løjt Sogns menighedsråd på kaffe og kage i konfirmandhuset.


 

 

Varme hveder Store Bededag

Efter gudstjenesten i Løjt kirke bededag den 17. maj 2019 kl. 10.30 serveres der varme

hveder i konfirmandhuset.

 

Alle er meget velkomne.


 

 

KIRKEVANDRING Succesen gentages

Søndag den 2. juni 2019

Igen i år får du muligheden for at besøge de tre kirker Løjt kirke, Genner kirke og Øster Løgum kirke på én og samme dag, og samtidig få rørt både benene og mundtøjet.

Årets kirkevandring arrangeres således af de tre menighedsråd i Øster Løgum, Genner og Løjt, og finder sted søndag den 2. juni 2019.

Vandringen begynder med en andagt i Øster Løgum kirke kl. 9, og derefter går turen af lokale stier og veje til Genner kirke, hvor der serveres frokost. Derefter fortsætter vandringen mod Løjt kirke, hvor der sluttes med andagt, kaffe og kage.

Der kører bus fra Løjt til Øster Løgum kl. 8.30 og fra Genner kl. 8.45.

Samt fra Løjt til Genner og Øster Løgum kl. 15.

Tilmelding senest tirsdag den 28. maj 2019 til:

Erik Berg på telefon 23 27 97 21 eller mail: genvan@mail.tele.dk


 

 

Grundlovsmøde

Onsdag den 5. juni 2019 kl. 16.00 ved Løjt Forsamlingshus

For andet år afholdes grundlovsmøde. Anke Spoorendonk, tidligere justits, kultur- og Europaminister i landsregeringen i Kiel er årets taler.

Organisten medvirker med Løjt Kirkebys Lillekor.

Løjt skoles 8. klasser medvirker. Spejderne

sælger pølser, øl og vand.

Arrangeres i samarbejde med Løjt Højskoleforening


Pinsegudstjeneste søndag d. 9. juni 2019 kl. 10,30

Årets Pinsegudstjeneste bliver noget helt særligt.

For denne dag vil gudstjenesten ved Anette Jensen foregå i et samarbejde med den tyske menighed og pastor Martin Witte.

Gudstjenesten vil derfor være en forening af det danske og tyske sprog og traditioner.

 

Gudstjenesten er kl. 10.30 og alle er meget velkomne.


 

 

Kirkeblad forår 2019

 

 

 

Læs det her

 

 

 


Babysalmesang i Løjt Kirke

Endnu engang er Kirke- og kulturmedarbejder Birgitte Parsig klar til, at tage imod et hold babyer og deres mødre til babysalmesang i Løjt kirke.

Holdet er et tilbud til både Løjt og Genner.
Babysalmesangen taler til mange sanser, hos det lille barn.

Det er med til at udvikle babyerne sprogligt og motorisk.

Båndet mellem mor og barn bliver styrket gennem sang fagter og berøring.

Babysalmesang er for de mindste, der ikke har lært at kravle ...endnu!

Efter endt salmesang og leg byder kirken på kaffe og kage ovre i konfirmandhuset.

Holdet starter op onsdag den 6. marts 2019 kl. 10 og strækker sig over de næste seks onsdage.
Tilmelding er nødvendig og sker til kirke- og kulturmedarbejder Birgitte Parsig på mail bipa@km.dk

Birgitte glæder sig til at se en masse søde babyer og deres forældre! (Fædre er også meget velkomne)


 

 

5 aftener i selskab med Grundtvig, forår og efterår 2019

Arrangementerne foregår dels i Løjt og dels i Genner. Der er gratis adgang.

Arrangører: Løjt og Genner Menighedsråd i samarbejde med præsterne

Program, tid og sted

19. februar 2019 kl. 19.30: Grundtvig - en introduktion v/ Morten Fester Thaysen, sognepræst i Varde, styrelsesmedlem af Grundtvigsk Forum.

Konfirmandhuset i Løjt.

14. marts 2019 kl. 19.30: Grundtvigs skoletanker v / Dorthe Esbjørn Holck, tidligere seminarierektor og højskoleforstander.

Konfirmandhuset i Løjt.

25. april 2019 kl. 19.30: Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns – kunstnere inspireret af Grundtvig v / Anette Jensen, sognepræst.

Forsamlingshuset i Genner.

12. september 2019 kl. 19.30: Grundtvigs salmer v/ Ditte Sjelborg-Pedersen, sognepræst og Ole Plauborg Jensen, organist.

Konfirmandhuset i Løjt.

10. oktober 2019 kl. 19.30: Grundtvig og kvinderne. En fortælling med musik og sange v / Else Mathiassen, fortæller, danser og tidligere forstander for Vestjyllands Højskole, Karen Sørensen, pianist og Torben Lassen, trompetist og komponist.

Genner kirke.


 

 

Nyt fra kirkegårdsudvalget

For et års tiden siden havde vi, gartner Søren Klærke til at hjælpe os med at klare nogle af udfordringerne, vi har på kirkegården. Der er nemlig efterhånden mange grønne græsarealer rundt om på kirkegården. Det er som følge af at flere bliver kremeret og bisat, i stedet for kistebegravet. Og mange gravsteder er blevet nedlagt. Nu mangler vi efterhånden urnegravsteder, hvor der ingen pasningsforpligtelser er på. Så derfor er der i efterårets løb etableret 1 urnerondel med plads til 8 gravsten. Den er etableret på græs areal i nærheden af Skovbyvejen mod nord. Sørens Klærkes plan indeholder endvidere:

 

• Endnu 2 urnerondeller

• Sti og beplantning på udvalgte grønne

områder

• Plantning af kirsebærtræer i det område,

der benævnes som Kiels Park. ( bagerst

på den nordlige del af kirkegården)

• Låge og trappe til sti i nødkirkegårds

skovområdet.

Disse tiltag forventes etableret i takt med at økonomien tillader det.

 


 

 


LØJT - GENNER PASTORAT

Består af Løjt Sogn og Genner Sogn 

 

 

Konfirmation 2019

Datoer fremover - læs mere her


 

 

 

Gudstjenester i Løjt og Genner kirker

MARTS

Søndag den 3. marts

Fastelavn Matt. 3,13-17

Genner kl. 10.30

Børnegudstjeneste og kirkekaffe

Løjt kl. 14.00

Børnegudstjeneste og kirkekaffe

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Søndag den 10. marts

1. s. i fasten Matt. 4,1-11

Løjt kl. 9.00

Genner kl. 10.30

Konfirmandgudstjeneste og kirkekaffe

Anette Jensen

 

Søndag den 17. marts

2. s. i fasten Matt. 15,21-28

Genner kl. 9.00

Løjt kl. 10.30

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Søndag den 24. marts

3. s. i fasten

Løjt kl. 10.30

Anette Jensen

 

Søndag den. 31. marts

Midfaste Joh. 6,1- 15

Løjt kl. 9.00

Genner kl. 10.30

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

APRIL

Søndag den 7. april

Mariæ bebudelses dag

Luk. 1,26-38

Genner kl. 9.00

Løjt kl. 10.30

Kirkekaffe

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Søndag den 14. april

Palmesøndag Matt. 21,1-9

Løjt kl. 10.30

Genner kl. 14.00

Anette Jensen

 

Torsdag den 18. april

Skærtorsdag Matt. 26,17-30

Løjt kl. 19.30

Anette Jensen

 

Fredag den 19. april

Langfredag Matt. 27,31-56

eller Mark. 15,20-39

Genner kl. 10.30

Liturgisk

Løjt kl. 14.00

Liturgisk

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Søndag den 21. april

Påskedag Mark. 16,1-1-8

Løjt kl. 10.30

Genner kl. 9.00

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Mandag den 22. april

Anden påskedag Luk. 24,13-35

Genner 10.30

Anette Jensen

 

Søndag den 28. april

1. s. e. påske Joh. 20,19-31

Genner kl. 10.00

Anette Jensen

Konfirmation

Løjt kl. 10.00

Ditte Sjelborg-Pedersen

Konfirmation

 

MAJ

Søndag den 5. maj

2. s. e. påske Joh. 10,11-16

Løjt kl. 10.00

Ditte Sjelborg-Pedersen

Konfirmation

 

Søndag den 12. maj

3. s. e. påske Joh. 16,16-22

Genner kl. 9.00

Løjt kl. 10.30

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Fredag den 17. maj

Bededag Matt. 3,1-10

Genner kl. 9.00

Kirkekaffe og varme hveder

Løjt kl. 10.30

Kirkekaffe og varme hveder

Anette Jensen

 

Søndag den 19. maj

4. s. e. påske Joh. 16,5-15

Løjt kl. 9.00

Genner kl. 10.30

Anette Jensen

 

Søndag den 26. maj

5. s. e. påske Joh. 16,23b-28

Løjt kl. 10.30

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Torsdag den 30. maj

Kristi himmelfarts dag

Mark. 16,14-20

Løjt kl. 9.00

Genner kl. 10.30

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Søndag den 2. juni

6. s. e. påske Joh. 15,26-16,4

Kirkevandring

Start i Øster Løgum kl. 9.00

Ann Bork Damsgaard og

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Søndag den 9. juni

Pinsedag Joh. 14,22-31

Løjt kl. 10.30

(Fælles dansk-tysk)

Anette Jensen

 

Mandag den 10. juni

Anden pinsedag Joh. 3,16-21

Kalvø kl. 10.00

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Andagter på Kirketoftens ældrecenter

Tirsdag den 19. marts kl. 14.30 (AJ)

Tirsdag den 23. april kl. 14.30 (DSP)

Tirsdag den 21. maj kl. 14.30 (DSP)

Tirsdag den 18. juni kl. 14.30 (AJ)

 

Tyske gudstjenester i Løjt

Søndag den 10. marts kl. 10.30

Lørdag den 11. maj kl. 10.30 (Konfirmation)

Søndag den 9. juni kl. 10.30 (Pinse)

 

GRATIS KIRKEBIL

Ved henvendelse til

Dan Taxi 70 10 78 00,

kan der bestilles gratis kirkebil

til gudstjenester, senest lørdag

middag.