Kontakt

Kontakt

Dåb og vielse

Bestilles hos præstesekretæren Tryk her

 

Sognepræster:

Ditte Loise la Cour Freiesleben

kirkebogsførende

Løjt Nørregade 8

Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Mobil 61 30 24 24 

E-mail  dif@km.dk

Træffes ikke mandag

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 9,00 – 10,00

 

Anette Jensen

Løjt Storegade 2A

Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa.

Mobil 51 85 65 12

E-mail aneje@km.dk

Træffes ikke mandag og fredag 

 

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15

E-mail: loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

Barsøvej 134

Tlf. 20 94 87 17

E-mail: acne.madsen@gmail.com

Referater fra menighedsrådsmøder

Referater fra menighedsrådsmøder

 TRYK HER

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens nye tiltag.

Dette gør det muligt at kontakte en lokal præst på sjælesorg.nu - enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer. 

Tryk her: http://sjaelesorg.nu/http://sjaelesorg.nu/


 

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Tryk her

 


 

Kirken er lukket på grund af renovering

 Løjt Kirke lukket

Løjt Kirke er på grund af renovering lukket for kirkelige handlinger og besøgende indtil den 28. november 2021.

Kirkelige handlinger afholdes i den periode i konfirmandhuset.

Kontakt gerne vores præster, Anette Jensen (51 85 65 12 - aneje@km.dk)

eller Ditte Louise la Cour Freiesleben (51 85 65 13 - dif@km.dk), hvis du har spørgsmål.


  

 

 

Halloween og spaghetti - for børn og deres familer

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 17-19 i Løjt konfirmandhus

Kom og vær med til en uhyggelig aften for børn.

Først er der en skræmmende fortælling i konfirmandhuset.

Vi besøger kirkespøgelset – hvis I tør!!!

Bagefter spiser vi sammen.

Vi glæder os til at se mange udklædte børn, og vi laver en catwalk med præmier til de bedste kostumer.

Efter spisningen …vil der være en lille, klam leg.

 

 

Tilmelding til spisning sognepræst Ditte Louise Freiesleben dif@km.dk eller 61 30 24 24 senest mandag d. 25. oktober 2021.

 


 

 

Familiegudstjeneste i samarbejde med spejderne

 

Søndag den 31. oktober 2021 kl. 10.30 i Løjt konfirmandhus.

Traditionen tro møder spejderne op med ulveunger, faner og råbåndsknob, og vi laver derfor en børnevenlig gudstjeneste.

Spejderne har forberedt et stykke, som de vil vise for os. Vi synger kendte salmer og nye salmer.

Det bliver en anderledes og hyggelig formiddag.

Der er kirkekaffe og saftevand og masser af kage til alle efter gudstjenesten.


 

 

Allehelgen gudstjeneste

Søndag den 7. november 2021 kl. 10.30 i Løjt Kirke

På denne søndag mindes vi særligt de mennesker, som vi har mistet siden sidste Allehelgen.

Gennem salmer, bøn og prædiken vil vi forsøge at sætte ord på, at det er svært at miste, men også vigtigt at

huske og erindre og takke for det liv, der har været.

Fra prædikestolen vil navnene på dem, vi har taget afsked med i kirken eller kapellet siden sidste Allehelgen blive læst op.

Menighedsrådet inviterer til kirkekaffe i Konfirmandhuset efterfølgende.


 

 

Kirkefrokost

Søndag den 21. november 2021

Menighedsrådet inviterer til lidt godt til ganen efter gudstjenesten kl. 10,20.

Vi glæder os til at kunne samles over en god frokost igen og få vendt det ene og andet.


Julefamiliegudstjeneste for minikonfirmander

 

Søndag den 5. december 2021 i Løjt kirke kl. 14.00

Efterfølgende juletræsfest i konfirmandhuset.


 

 

Onsdag den 8. december 2021 kl. 14.00

En hyggelig eftermiddag med kaffe, kage, fortælling og fællessang.

Derudover skal vi spille julebingo – med præmier selvfølgelig!

Det er vikarierende sognepræst Ditte Freiesleben og Ole Plaugborg, der står for arrangementet i samarbejde med pensionistforeningen.


Kirkeblad efterår 2021

 

 

 

Læs det her

 

 

 

 

 


Løjt Højskoleforening. Program 2021 - 2022

 

 

 

Læs programmet her

 

 

 


 

 

Virtuel rundtur i Løjt kirke

 

Tag på virtuel rundtur i og omkring Løjt kirke.

Tryk på billedet og brug pilene til at navigere rundt

  


LØJT - GENNER PASTORAT

Består af Løjt Sogn og Genner Sogn 

 

 

Konfirmation i de kommende år

Datoer fremover - læs mere her


 

 

 

Gudstjenester i Løjt og Genner kirker

 

Søndag den 3. oktober 2021

18. s. e. trin. Matt. 22,34-46 

Løjt kl. 10.30 

Anette Jensen 

 

Søndag den 10. oktober 2021

19. s. e. trin. Mark. 2,1-12 

Løjt kl. 9  

Genner kl. 10.30  

Ditte Louise Freiesleben 

 

Søndag den 17. oktober 2021

20.s.e. trin Matt. 22,1-14   

Genner kl. 9 

Løjt kl. 10.30 

Anette Jensen 

 

Søndag den 24. oktober 2021

21. s. e. trin. Joh. 4,46-53 

Løjt kl. 9 

Genner kl. 10.30 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Søndag den 31. oktober 2021 

22. s. e. trin. Matt. 18,21-35 

Løjt kl. 10.30 

Familiegudstjeneste i samarbejde med spejderne 

Ditte Louise Freiesleben 

 

 

Søndag den 7. november  2021

Alle helgens dag Matt. 5,1-12 

Løjt kl. 10.30 

Genner kl. 16 

Anette Jensen 

 

Søndag den 14. november 2021

24.s.e.trin Matt. 9,18-26 

Løjt kl. 9  

Genner kl. 10.30 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Søndag den 21. november 2021 

Sidste s. i kirkeåret Matt. 25,31-46 

Løjt kl. 10.30 

Anette Jensen 

 

Søndag den 28. november 2021

1. s. advent Luk. 4,16-30 

Løjt 10.30 

Genner 17.00  

Kirkens fødselsdag 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Søndag den 5. december 2021

2. s i advent Matt. 25,1-13 

Løjt kl. 10.30 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Søndag den 12. december  2021

3. s. i advent Luk. 1,67-80 

Løjt 9  

Genner 10.30 

Anette Jensen 

 

Torsdag d. 16. december 10.30 

Juleafslutning for Gemeinde i kirken 

 

Søndag den 19. december 2021

4. s. i advent Joh. 3,25-36 

Løjt kl. 10.30 

Genner kl. 16  

De ni læsninger 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Fredag den 24. december 2021

Juleaften Luk 2,1-14 eller Matt. 1,18-25 

Genner 14.00  

Løjt 15.15  

Genner 16.30  

Løjt 16.30  

 

 

Lørdag den 25. december 2021

Juledag Joh. 1,1-14  

Løjt 10.30 

Anette Jensen 

Genner kl. 14 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Søndag den 26. december 2021

Anden juledag. Matt. 10,32-42 

Løjt kl. 10.30 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Lørdag den 1. januar 2021

Nytårsdag. Matt. 6,5-13 

Løjt 14 

Genner 15 

Anette Jensen 

 

Søndag den 2. januar 2022

Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12 

Løjt kl. 10.30 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Søndag den 9. januar 2022

1. s. e. h. 3 k. Luk 2,41-52 eller Mark. 10,13-16 

Løjt kl. 9  

Genner kl. 10.30 

Anette Jensen 

 

Søndag den 16. januar 2022

2. s. e. h. 3 k. Joh. 2,1-11 

kl. 14,00 Sangeftermiddag i Genner forsamlingshus

Løjt. Kl. 10.30 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Søndag den 23. januar 2022

3. s. e. h. 3 k. Matt. 8,1-13 

Løjt kl. 10.30 

Anette Jensen 

 

Søndag den 30. januar 2022

4. s. e. h. 3 k. Matt. 8,23-27 

Løjt kl. 9 

Genner kl. 10.30 

Ditte Louise Freiesleben 

 

 

Søndag den 6. februar 2022

Sidste s. e. h. 3 k. Matt. 17,1-9 

Genner kl. 9 

Løjt kl. 10.30 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Søndag den 13. februar 2022

Septuagesima Matt. 20,1-16 

Løjt kl. 9  

Genner kl. 10.30   

Anette Jensen 

 

Søndag den. 20. februar 2022

Seksagesima Mark. 4,1-20 

Løjt kl. 10.30 

Ditte Louise Freiesleben 

 

 

Søndag den 27. februar 2022

Fastelavn Matt. 3,13-17 

Genner kl. 10.30 

Børnegudstjeneste 

Løjt kl. 14.00  

Børnegudstjeneste 

Ditte Louise Freiesleben 

 

Tyske Gudstjenester i Løjt kirke 

 

Søndag den 13. juni 2021 kl. 10.30 

Søndag den 8. august 2021kl. 10.30 

Søndag den 12. september  2021 kl. 10.30  

Søndag den 10. oktober 2021 kl. 10.30  

Søndag den 14. november 2021 kl. 10.30  

Søndag den 12. december 2021 kl. 10.30  

Fredag den 24. december 2021 kl. 13.45  

Søndag den 9. januar 2022 kl. 10.30  

 

 

Andagter Kirketoften  

24. august 2021 kl. 14.30 

21. september 2021 kl. 14.30 

26. oktober 2021 kl. 14.30 

23. november 2021  kl. 14.30 

23. december 2021 kl. 14.00 

25. januar 2022 kl. 14.30 

22. februar 2022 kl.14.30 

 

Lørdagsdåb 

14. august 2021 kl. 10,30

13. november 2021 kl. 10,30

12. februar 2022 kl. 10,30

21. maj  2022 kl. 10,30

13. august 2022 kl. 10,30