Kontakt

Kontakt

Sognepræster:

Ditte Sjelborg-Pedersen

kirkebogsførende

Løjt Nørregade 8

Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 75 19

Mobil 51 85 65 13

E-mail dis@km.dk

Mandag fri.

-

Anette Jensen

Løjt Storegade 2A

Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa.

Mobil 51 85 65 12

E-mail aneje@km.dk

Mandag fri. 

 

Kirkegårdsleder

Leif Nissen

Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 83 15

E-mail: loejtkirke@mail.dk

 

Menighedsrådsformand

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

Barsøvej 134

Tlf. 20 94 87 17

E-mail: acne.madsen@gmail.com

Dagsordener til menighedsrådsmøder

Dagsordener til menighedsrådsmøder

TRYK HER

Referater fra menighedsrådsmøder

Referater fra menighedsrådsmøder

 TRYK HER

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens nye tiltag.

Dette gør det muligt at kontakte en lokal præst på sjælesorg.nu - enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer. 

Tryk her: http://sjaelesorg.nu/http://sjaelesorg.nu/


 

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Tryk her

 


 

Anette Jensen får mere at lave

Den ene af de to sognepræster i Løjt-Genner Pastorat, Anette Jensen, får de kommende måneder mere at lave.

Anette Jensen er vikar i Holbøl Sogn fra den 15. maj til den 31. juli, mens sognepræsten dér, Kristian Ditlev Jensen, holder forældreorlov.

Anette Jensen vil også i den periode arbejde i sin stilling på 60 procent af fuld tid i Løjt-Genner Pastorat sammen med pastoratets anden sognepræst, Ditte Sjelborg-Pedersen.

18-05-2018


 

 

Kirkevandring søndag d. 3. juni 2018

 

Igen i år er der chance for på én og samme dag at besøge tre lokale kirker og samtidig

at gå en god, lang tur i smuk natur.

Årets kirkevandring arrangeret af menighedsrådene i Øster Løgum, Genner og Løjt

finder sted søndag, den 3. juni.

Vandringen begynder med andagt i Løjt Kirke klokken 9, og derefter går turen ad lokale stier og veje til Genner Kirke, hvor der spises frokost.

Vandringen fortsætter mod Øster Løgum Kirke, hvor der sluttes med andagt og kaffe

og kage.

Der kører bus til Løjt fra Øster Løgum kl.

8.30 og fra Genner kl. 8.45. Samt fra Øster Løgum til Løjt kl. 15.00.

Tilmelding senest 30. maj til:

Erik Berg på tlf.: 23 27 97 21 eller mail: genvan@mail.tele.dk

 


 

 

Grundlovsmøde tirsdag d. 5. juni 2018 kl. 16,00

 På initiativ af Løjt Højskoleforening og med Løjt Sogns menighedsråd som medarrangør holdes i år for første gang i mange år et udendørs grundlovsmøde i Løjt. Her kan alle være med tirsdag, den 5. juni, klokken 16, på den grønne plads ved siden af Løjt Forsamlings- og Kulturhus.

Her holdes dagens tale af Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti), medlem af Sønderborg Byråd og af Region Sønderjylland-Schleswigs kulturudvalg samt initiativtager til forsøget på at gøre Sønderborg til Europæisk kulturhovedstad 2017.

Kirkens organist medvirker sammen med Løjt Kirkebys Lillekor.

Der kan købes pølser, øl og sodavand.

 


 

 

Konfirmeret d. 8. april 2018

Konfirmeret d. 15. april 2018

Kultur og Kristendom

Foredragsrække om kunst i krydsfeltet mellem religion og billedkunst.

Vi lever i en kulturkristen tid, hvor kirke og kristendom ikke længere er en selvfølge. Alligevel er der større åbenhed end tidligere blandt moderne mennesker, en nysgerrighed og interesse for, hvad religion, kirke og kristendom kan bidrage med.

8 præster og kunsthistorikere har udvalgt værker fra Brundlund Slots samlinger, som de vil tale ud fra.

Der bliver tale om 8 mandage i 2018, hvor oplægsholderne lader sig inspirere af billedsprogets eventyrlige kraft.

Læs mere her


 

 

Løjt har fået ny kirkeværge

Løjt har fået en ny kirkeværge, som afløser Erling Læbel Madsen, der døde pludseligt i februar.

Som ny kirkeværge har Løjt Sogns menighedsråd valgt Christian Albert Claussen, Barsmark, der har været medlem af menighedsrådet i seks år. Her har han hidtil især koncentreret sig om en grundig oprydning i og pleje af sognets skovarealer samt om kirkegården.

Det er kirkeværgens opgave at have det daglige tilsyn med kirken og kirkegården.

Samtidig har den hidtidige suppleant Henrik Waldemar, Stollig, afløst Erling Læbel Madsen som medlem af menighedsrådet.


 

 

AFLYST: Kirkegårdsvandring 2018

Kirkegårdsvandringen d. 13. juni 2018 er aflyst.


Løjt kirkeblad forår 2018

Sognepræst har fået kontor

Anette Jensen, der i et par måneder har været i gang med arbejdet som sognepræst i Løjt-Genner Pastorat, har netop fået et kontor.

Det ligger på adressen Løjt Storegade 2 A - et stenkast fra kirken.

Her kan mennesker i Løjt og Genner sogne, der har brug for at tale med Anette Jensen, træffe hende efter aftale.

- Kontoret er mit faste tilholdssted i forbindelse med mit arbejde i de to sogne.

Her glæder jeg mig til at kunne møde dem, der gerne vil tale med mig. Jeg kommer også gerne ud på besøg hos folk, hvis de hellere ønsker det, siger Anette Jensen.

Sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen har fortsat kontor i præstegården på Løjt Nørregade 8, hvor hun kan træffes efter aftale.


 

 


Mindeord over Erling Læbel Madsen

På vegne af ansatte og menighedsråd i Løjt Sogn skriver formand for rådet, Anna Cecilie Lildholdt Madsen, mindeord over Erling Læbel Madsen, Dybvighoved:

Ved Erling Læbel Madsens pludselig død har Løjt Sogn mistet et meget aktivt og engageret medlem af menighedsrådet og et meget vidende, hjerteligt og imødekommende menneske, altid parat til at hjælpe, hvor der var brug for det.

Erlings død er et stort tab for både sogn og menighedsråd. Vi har mistet et menighedsrådsmedlem, som har været i vores midte i mange år. Erling yndede med sit velkendte smil og glimt i øjet at fortælle, at han havde siddet i rådet siden forrige århundrede. Han var næstformand i årene 2000-2011 og kirkeværge fra 2012 til sin død.

Hans kendskab til den sønderjyske landsdel, til Løjt Kirke og til Løjt Sogn og sognets familier gennem flere generationer var stort og engageret. Altid var han god for en humoristisk historie om familier på Løjt Land – ofte indledt med ordene ”Det er jo ingen hemmelighed, at…”.

Tusindvis af besøgende i Løjt Kirke og ved kirkegårdsvandringer i såvel Løjt som i Aabenraa samt deltagere i den årlige kirkevandring gennem Øster Løgum, Genner og Løjt Sogne og i menighedsrådets udflugter har nydt godt af hans store lokalhistoriske viden. Han fortalte altid levende om grænselandets udfordringer gennem tiden krydret med sjove historier blandet med sagn og overtro.

Vore varme tanker går til Erlings tre børn og deres familier.

Æret være hans minde.


 

 

LØJT - GENNER PASTORAT

Består af Løjt Sogn og Genner Sogn 

 

 

Konfirmation 2019

Datoer fremover - læs mere her


 

 

 

Gudstjenester

Til toppen