Mange i Løjt fejrede Grundloven

 

 

Der var sving i både musik og noder, og der var vind i håret og i bøgetræernes blade, da det første grundlovsmøde i Løjt Kirkeby i mange år blev holdt på den grønne plæne ved Løjt Forsamlings- og Kulturhus.

 

Mellem 150 og 200 store og små, yngre og ældre slog sig ned til fællessang og tale af viceborgmester i Sønderborg Kommune, Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti). Der var også en grundlovstale lavet af Mark, Helene og Josefine og holdt af Mark, elever fra Løjt Skoles ottende årgang, der har sat sig grundigt ind i grundloven, som de også alle viste med en udstilling i forsamlingshusets store sal.

 

Løjt Kirkebys lillekor under ledelse af Løjt Kirkes organist Ole Plauborg Jensen sørgede for den rette musikalske stemning og for støtte til fællessangen. Løjt Spejderne sørgede for grillede pølser og eleverne fra skolens ottende årgang for kager til kaffen.

 

Initiativtager til grundlovsmødet var Løjt Højskoleforening med Løjt Sogns menighedsråd som medarrangør.

6-6-2018

 


 

 

Anette Jensen får mere at lave

Den ene af de to sognepræster i Løjt-Genner Pastorat, Anette Jensen, får de kommende måneder mere at lave.

Anette Jensen er vikar i Holbøl Sogn fra den 15. maj til den 31. juli, mens sognepræsten dér, Kristian Ditlev Jensen, holder forældreorlov.

Anette Jensen vil også i den periode arbejde i sin stilling på 60 procent af fuld tid i Løjt-Genner Pastorat sammen med pastoratets anden sognepræst, Ditte Sjelborg-Pedersen.

18-05-2018


Det hvide kalkes

De hvide, kalkede flader på Løjt Kirke og blændingerne på kirketårnet får i disse dage et nyt lag kalk. Det er tiltrængt, for det fugtige vejr sidste sommer, efterår og vinter har sat sit præg. Det er Henrik Eriksens Murerforretning på Snorhavevej i Løjt, der udfører arbejdet.

Fotos: Christian Christensen
08-05-2018

 


 

 

Træer tyndet ud

 

Lindetræerne langs kirkegårdsdiget på Skovbyvej i Løjt Kirkeby er de seneste dage blevet tyndet ud.

Aabenraa Kommune, der ejer træerne, har haft Skoventreprenør Per Kjær, Gram, til at klare opgaven. Hvert andet træ er fældet, og stubbene efter de fældede træer er fræset væk.

Alt det fældede træ er blevet lavet til flis og er kørt væk, og kirkegårdens faste personale har knoklet med at feje, rive og rydde op.

Baggrunden for udtyndingen og beskæringen er, forklarer Christian Albert Claussen, medlem af Løjt Sogns Menighedsråd, at træerne er blevet så gamle, at der var fare for, at større grene kunne knække af og falde ned til fare for forbipasserende.

Efter udtyndingen er der nu plads til, at hvert enkelt træ i løbet af kun et par år kan udvikle en ny og harmonisk krone.

18-04-2018


Endnu et hold glade konfirmander

Endnu et hold glade konfirmander er blevet konfirmeret i Løjt Kirke.
Omgivet af forventningsfuld familie i flere generationer blev de konfirmeret af sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen ved en festlig gudstjeneste med både korsang, orgel- og blæsermusik, der løftede sig i kirkerummet lige som salmesangen.

Den fik solen til at stige op i østen, mens det uden for kirken var gråvejr. Og imens hobede gaver og hilsner og blomster sig op i poser sat frem i konfirmand-huset, hvor formand og næstformand i Løjt Menighedsråd, Anna Cecilie Lildholdt Madsen og Marianne Bork Steffensen, tog imod.

I alt er 50 unge i år blevet konfirmeret i Løjt Kirke.

Foto: Christian Christensen.
15-04-2018


Konfirmander i høj sol

Solen viste sig endelig fra sin både pæne og varme side, da årets første hold af konfirmander søndag d. 8. april 2018 blev konfirmeret i Løjt Kirke.
Med sognepræst Anette Jensen i spidsen, gik de fra konfirmand-huset til kirken, hvor de blev mødt af musik og korsang og af deres familier.
​​
Konfirmation er et latinsk ord for at bekr
æfte - og det, som konfirmanderne bekræfter, er deres dåb.

Søndag d. 15. april 2018 kl. 10,00 konfirmeres årets andet hold konfirmander i Løjt Kirke.

I alt konfirmeres i år 50.


 

 

Grundlovsmøde tirsdag d. 5. juni 2018 kl. 16,00

 På initiativ af Løjt Højskoleforening og med Løjt Sogns menighedsråd som medarrangør holdes i år for første gang i mange år et udendørs grundlovsmøde i Løjt. Her kan alle være med tirsdag, den 5. juni, klokken 16, på den grønne plads ved siden af Løjt Forsamlings- og Kulturhus.

Her holdes dagens tale af Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti), medlem af Sønderborg Byråd og af Region Sønderjylland-Schleswigs kulturudvalg samt initiativtager til forsøget på at gøre Sønderborg til Europæisk kulturhovedstad 2017.

Kirkens organist medvirker sammen med Løjt Kirkebys Lillekor.

Der kan købes pølser, øl og sodavand.

 


 

 

Kirkevandring søndag d. 3. juni 2018

 

Igen i år er der chance for på én og samme dag at besøge tre lokale kirker og samtidig

at gå en god, lang tur i smuk natur.

Årets kirkevandring arrangeret af menighedsrådene i Øster Løgum, Genner og Løjt

finder sted søndag, den 3. juni.

Vandringen begynder med andagt i Løjt Kirke klokken 9, og derefter går turen ad lokale stier og veje til Genner Kirke, hvor der spises frokost.

Vandringen fortsætter mod Øster Løgum Kirke, hvor der sluttes med andagt og kaffe

og kage.

Der kører bus til Løjt fra Øster Løgum kl.

8.30 og fra Genner kl. 8.45. Samt fra Øster Løgum til Løjt kl. 15.00.

Tilmelding senest 30. maj til:

Erik Berg på tlf.: 23 27 97 21 eller mail: genvan@mail.tele.dk

 


 

 

Pensionistgudstjeneste onsdag d. 2. maj 2018 kl. 14,30

 

Løjt sogns pensionistforening inviterer til pensionistgudstjeneste i Løjt kirke.

Efter gudstjenesten byder Løjt sogns menighedsråd på kaffe og kage i konfirmandhuset.

 


 

 

Kirkens organist har fået en pris

Løjt Kirkes organist, Ole Plauborg Jensen, har modtaget en stor hædersbevisning. For sin mangeårige indsats for musik og korsang er han netop blevet tildelt Aabenraa Kommunes kultur- og fritidsudvalgs pris 2018.

Bag indstillingen stod en gruppe borgere i Løjt Kirkeby sammen med Kulturelt Samråd. I indstillingen lød begrundelsen blandt andet:

- Ole har i mange år som lærer ved Løjt Skole og som organist ved Løjt Kirke været en igangsætter og inspirator for unge, når det gælder musik og korsang. Ole har i sit arbejde med børn og unge i sine kor givet mange en introduktion til musik samt en glæde ved musik og korsang, som har været med dem ind i voksenlivet. Hans engagement og insisteren på kvalitet i arbejdet har været til stor inspiration for de unge, og han har givet dem en tro på, at de kunne noget med deres instrument eller stemme.

Det fremhæves i indstillingen også, at Ole Plauborg Jensen i mange sammenhænge beredvilligt medvirker ved arrangementer i de forskellige foreninger i Løjt, i konfirmandhuset og i forsamlingshuset, hvor han akkompagnerer fællessang og synger for.

Ole Plauborg Jensen var leder af Aabenraa Musikskole 1984-2007. Han havde en kombinationsstilling som musikskoleleder, skolekonsulent for folkeskolernes sang og musik i Aabenraa samt underviser på Løjt Skole. Han har gennem årene haft et utal af optrædener i Aabenraa og Sønderjylland - alt sammen med base fra Løjt Skole og Løjt Kirke.

 


 

 

 

Forårskoncert tirsdag d. 24. april 2018 kl. 19,00

Forårskoncert i samarbejde med Aabenraa musikskole.

Elever og lærere fra musikskolen fremfører et repertoire der matcher kirke og kirkerum.

Strygeensemble, folkemusikgruppe samt solister på både stryger- og blæserinstrumenter medvirker i koncerten.

Gratis adgang.

All er velkomne.


Sognemøde og kirkekaffe

Søndag d. 18. marts 2018 efter gudstjenesten.

Der holdes åbent sognemøde, et møde der holdes en gang årligt.

Her fortæller menighedsrådet om, hvad der er arbejdet med det seneste års tid – og hvad der lige nu arbejdes med og er planer om for de kommende år.

Alle er velkomne til at stille spørgsmål og komme med forslag.


Sogneindsamling 2018

Søndag, den 11. marts, gennemføres Folkekirkens Nødhjælps årlige indsamling – også kaldet  sogneindsamling. Også i Løjt Sogn vil der gå et antal indsamlere, konfirmander og andre, fra dør til dør i tidsrummet kl. 11–13.

De indsamlede beløb går til mennesker i nød ud fra princippet hjælp-til-selvhjælp i fattige og katastroferamte lande – for eksempel:

For 20 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give en fattig familie en høne, som sikrer mad og ekstra indkomst. For 175 kroner kan en familie få frø til en bæredygtig køkkenhave.

Hvis du har lyst til at være indsamler, kan du melde dig hos medlem af menighedsrådet,

Elin Clausen, tlf. 24 42 36 16.

Når indsamlingen er slut, og pengene talt op, er der gudstjeneste i kirken kl. 14,00.

 


 

 

Konfirmand ord bliver til ikoner

Konfirmander fra Løjt og Genner har i to dage arbejdet med at lave deres konfirmand-ord til en ikon.

I konfirmandhuset i Løjt har de med sognepræsterne Ditte Sjelborg-Pedersen og Anette Jensen og kunstneren Helle Noer, Brejning, tænkt, tegnet og malet sig til en billedudgave af det konfirmand-ord, et citat fra Biblen, som de alle får ved deres konfirmation

Emma Lillelund, der sammen med sine kammerater konfirmeres af Ditte Sjelborg-Pedersen i Genner Kirke den 29. april, har fået dette konfirmandord: Tro er fast tillid til det, der håbes på; overbevisning om det, der ikke ses.

- Det betyder, at man altid kan betro sig til Gud, også selv om man ikke kan se ham. Og at man kan tro på noget, også selv om man ikke kan se det, siger Emma.

22-02-2018


Mindeord over Erling Læbel Madsen

På vegne af ansatte og menighedsråd i Løjt Sogn skriver formand for rådet, Anna Cecilie Lildholdt Madsen, mindeord over Erling Læbel Madsen, Dybvighoved:

Ved Erling Læbel Madsens pludselig død har Løjt Sogn mistet et meget aktivt og engageret medlem af menighedsrådet og et meget vidende, hjerteligt og imødekommende menneske, altid parat til at hjælpe, hvor der var brug for det.

Erlings død er et stort tab for både sogn og menighedsråd. Vi har mistet et menighedsrådsmedlem, som har været i vores midte i mange år. Erling yndede med sit velkendte smil og glimt i øjet at fortælle, at han havde siddet i rådet siden forrige århundrede. Han var næstformand i årene 2000-2011 og kirkeværge fra 2012 til sin død.

Hans kendskab til den sønderjyske landsdel, til Løjt Kirke og til Løjt Sogn og sognets familier gennem flere generationer var stort og engageret. Altid var han god for en humoristisk historie om familier på Løjt Land – ofte indledt med ordene ”Det er jo ingen hemmelighed, at…”.

Tusindvis af besøgende i Løjt Kirke og ved kirkegårdsvandringer i såvel Løjt som i Aabenraa samt deltagere i den årlige kirkevandring gennem Øster Løgum, Genner og Løjt Sogne og i menighedsrådets udflugter har nydt godt af hans store lokalhistoriske viden. Han fortalte altid levende om grænselandets udfordringer gennem tiden krydret med sjove historier blandet med sagn og overtro.

Vore varme tanker går til Erlings tre børn og deres familier.

Æret være hans minde.


 

 

Elever i 3. klasse kan blive minikonfirmander

Eleverne i 3. klasse på Løjt Skole har netop fået en invitation til at blive minikonfirmander.

Sognepræsterne Ditte Sjelborg-Pedersen og Anette Jensen og Løjt Menighedsråd, inviterer eleverne til en smagsprøve til den egentlige konfirmandundervisning i 7. klasse.

Minikonfirmand-undervisningen foregår i sognets konfirmandhus ved Løjt Kirke og byder hver gang på sang, bibelhistorie, bøn, kreative aktiviteter, lege, besøg i kirken med mere.

- Børnene skal gerne opleve, at det er godt og spændende at komme til undervisning i konfirmandhuset, så der er noget at glæde sig til senere, lyder det i invitationen til forældrene.

Mini-konfirmanderne mødes på følgende datoer kl. 14,00 – 15,30:

- d. 28. februar 2018                             

- d. 7. marts 2018

- d. 14. marts 2018

- d. 21. marts 2018

Det er gratis at deltage.

Tilmelding kan ske efter fastelavnsgudstjenesten i Løjt Kirke søndag, den 11. februar, klokken 14, hvor der også er tøndeslagning for børn i alle aldre på pladsen ved konfirmandhuset.

Kan man ikke deltage den dag, kan tilmelding også ske til sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen på mail dis@km.dk

 


Sognepræst har fået kontor

Anette Jensen, der i et par måneder har været i gang med arbejdet som sognepræst i Løjt-Genner Pastorat, har netop fået et kontor.

Det ligger på adressen Løjt Storegade 2 A - et stenkast fra kirken.

Her kan mennesker i Løjt og Genner sogne, der har brug for at tale med Anette Jensen, træffe hende efter aftale.

- Kontoret er mit faste tilholdssted i forbindelse med mit arbejde i de to sogne.

Her glæder jeg mig til at kunne møde dem, der gerne vil tale med mig. Jeg kommer også gerne ud på besøg hos folk, hvis de hellere ønsker det, siger Anette Jensen.

Sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen har fortsat kontor i præstegården på Løjt Nørregade 8, hvor hun kan træffes efter aftale.


 

 

Fastelavnsgudstjeneste søndag d. 11. februar 2018 kl. 14,00

Efter gudstjenesten, skal der slås katten af tønden på pladsen foran konfirmandhuset.

Alle børn opfordres til, at klæde sig ud og til at tage far, mor og bedsteforældre med.

Og så er der kakao og boller til alle.

Denne dag er der også indskrivning af minikonfirmander.


 

 

Foredrag med godbidder d. 8. februar 2018

Der er godbidder på programmet, når Løjt Sogns menighedsråd den 8. februar klokken 19.30 inviterer til foredrag i konfirmandhuset.

Godbidderne kommer foredragsholderen, Jacob Ørsted, med. ”Godbidder” er titlen på en bog, som han har skrevet om og med citater fra Martin Luthers frimodige tale omkring middagsbordet.

Martin Luther og hans kone, Käthe, holdt gennem årene i Wittenberg åbent hus for mange, som også fik mad.

Omkring bordet diskuteredes tidens emner, og nogle af gæsterne fik den idé at notere, hvad Luther sagde.

Jacob Ørsted er dansk præst i Flensburg.

Menighedsrådet byder på mad – Luthergryde.

 

 

 


Godt nytår! Mandag d. 1. januar 2018 kl. 15,00

Efter gudstjenesten nytårsdag - mandag d. 1. januar 2018 kl. 15,00 mødes vi i konfirmandhuset til et glas champagne og et stykke kransekage for at ønske hinanden godt nytår.

Alle er hjertelig velkomne!


 

 

NYHEDER FRA 2017

 

 

 

 

Mange børn til juleafslutning i kirken

Eleverne fra Løjt Skole har d. 19. december 2017 været til juleafslutning med sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen i Løjt Kirke.

Så mange var de, at de kom i to omgange - og begge gange på én lang række fra skole til kirke og tilbage igen.
Tidligere på måneden har også børn fra både den kommunale og den private dagpleje og børnene fra Løjt Børnehus og Boiskov Natur- & Udebørnehave fejret jul i kirken.


 

 

Omkring 100 var med, da Løjt Sogns Pensionistforening og Løjt Sogns menighedsråd traditionen tro inviterede til adventshygge i konfirmand-huset.

Den velkendte opskrift var: Kaffe i koppen, kløben og småkager på tallerkenen, masser af fællessang af julesalmer og -sange med kirkens organist ved flyglet og oplæsning af to julehistorier ved sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen.


 

 

Kirkeblad vinter 2017 / 2018

Adventshygge torsdag d. 7. december 2017 kl. 14,00

Adventshygge i konfirmandhuset.

Fællessang og kaffe.

Arrangeret i samarbejde med Løjt sogns pensionistforening


 

 

Julekoncert mandag d. 4. december 2017 kl. 19,30

Mandag d. 4. december 2017 kl. 19.30 indbyder menighedsrådet i Løjt Sogn til årets julekoncert i Løjt Kirke.

 

Kor og instrumentalister vil med dansk, engelsk, fransk og tysk advents- og julemusik markere den forestående julehøjtid.

Koncerten indgår i en ubrudt række af julekoncerter helt tilbage til 1974.

-

Gratis adgang.

-

Løjt Sogns menighedsråd


 

 

Velkommen tilbage

Sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen vender nu tilbage fra barselsorlov.

 

Det sker ved gudstjenesten i Løjt Kirke søndag d. 3. december 2017 kl. 10.30.

-

Ved kirkekaffen efter gudstjenesten har alle mulighed for at være med til at sige velkommen tilbage til hende.

-

Sammen med sognepræst Anette Jensen er Ditte Sjelborg-Pedersen nu sognepræst i Løjt-Genner Pastorat, altså i både Løjt Sogn og i Genner Sogn.

       

  Løjt Sogns menighedsråd


 

 

Løjt Kirkebys Luther-eg plantet i sol

Løjt Kirkeby har nu fået et varigt minde om 500-året for reformationen - for Martin Luthers opgør med den katolske kirke, som førte til den protestantiske kirke, vi kender i dag.

Solen skinnede, og vinden fik kirkens store flag til at blafre, da omkring 60 samledes for at se en eg blive plantet på den grønne plads foran kirken.

Med formand for menighedsrådet, Anna Cecilie Lildholdt Madsen, og formand for menighedsrådets kirkegårds- og skovudvalg, Christian Albert Claussen, i spidsen blev træet plantet og af sognepræst Anette Jensen gødet med ord fra en bøn skrevet til jubilæums-træplantningen, som har fundet sted mange steder i Danmark og i Europa.

I bønnen hedder det blandt andet:

- Må du give mennesker glæde.

- Må du holde håbet grønt, give troen grene at klatre i og give kærligheden vækst.

- Må Gud gøre dig til et tegn blandt mange på Guds kærlighed.

Den tyske præst, Martin Witte, fra Løjts tyske menighed, der også deltog i dagens dansk-tyske reformationsgudstjeneste, betegnede træet som en Luther-eg og som et tegn på god samhørighed mellem de to menigheder i Løjt.


 

 

Astrid Lindgrens verden. Tirsdag d. 14. november 2017

Den 14. november 2017 fylder Pippis mor 110 år.

Det fejrer vi gennem Dorte Futtrups fortælling, hvor hun inddrager højdepunkter i Astrid Lindgrens forfatterskab.

Dorte Futtrup er landskendt fortæller, og hendes fortælling om dagens fødselar tager udgangspunkt i spørgsmål, der rummer tilværelsens store spørgsmål.

Der trækkes tråde til både filosofi, kristendom og skiftende tiders børnesyn.

Arrangementet finder sted torsdag d. 14. november 2017 kl. 19.30 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus og er et samarbejde mellem Løjt Menighedsråd og Løjt Højskoleforening. 

 


Reformations-jubilæet markeres med gudstjeneste, træ-plantning og en bid brød

Festgudstjeneste: Løjt Sogn markerer 500 året for reformationen med en festgudstjeneste i Løjt Kirke, søndag d. 29. oktober 2017 kl. 10.30. Prædikant: Anette Jensen.

Træ-plantning: Efter gudstjenesten planter vi, til minde om jubilæet, et egetræ på den grønne plads foran kirken ud mod Løjt Storegade.

Når træet er plantet, er der en bid brød i konfirmandhuset.

Jubilæet markeres også på selve jubilæumsdagen, d. 31. oktober, med et kvarters ringning med kirkeklokkerne klokken 17,00-17,15.

Det sker over hele landet på opfordring af biskopperne.

Løjt Sogns menighedsråd

 


 

 

Træet er fældet - et nyt plantes

Træet på Løjt Storegade 1, der tilhører kirken, er fældet - for at give plads til et nyt.

Et nyt træ til minde om 500 års-jubilæet for, at reformatoren Martin Luther satte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og indledte det opgør med den katolske kirke, der betegnes reformationen.

Hvilket træ, der skal plantes på den grønne plads midt i Løjt, afsløres, når der den 29. oktober holdes reformationsgudstjeneste i Løjt Kirke, og menighedsrådet inviterer hele byen og sognet til at være med til at plante træet.


 

 

Anette Jensen indsættes

Anette Jensen indsættes søndag, den 1. oktober 2017 kl. 14,00 som præst i det ny Løjt-Genner Pastorat.

Her skal hun arbejde tæt sammen med sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen, der er tilbage fra orlov 3. december 2017.

Indsættelsen foretages af provst Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa Provsti.

Efter indsættelsen er der kaffebord i konfirmandhuset.

Alle er velkomne!

 

Hvor: Løjt Kirke.

Hvornår: søndag d. 1. oktober 2017 kl. 14,00.

 

Løjt Sogns menighedsråd

 


Ny præstestilling er nu opslået

Stillingen som ny, overenskomstansat præst i det ny Løjt-Genner Pastorat, som biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, har besluttet at oprette, er nu slået op. Ansøgningsfristen er den 14. august.

Opslaget kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside: http://www.km.dk/folkekirken/ledige-stillinger/ledigepraestestillinger/

Haderslev Stifts hjemmeside: http://www.haderslevstift.dk/ledige-stillinger

Opslaget bringes også i Præsteforeningens blad, hvor det er ledsaget af fotos af Løjt Kirke og af Genner Kirke samt denne embedsbeskrivelse: Åbn som pdf


Høstgudstjeneste, kaffebord og foredrag søndag d. 24. september 2017

Høstgudstjeneste har været en skik fra gammel tid.

Før i tiden var kirken stuvende fuld netop til høstgudstjeneste. Det var skik, at man takkede for årets høst ved at gå i kirke.

Nu hvor landbrugserhvervet er væsentligt reduceret, er der ikke så mange bønder længere til at fylde kirken, men så meget desto mere er der god grund til stadig at møde talstærkt op til høstgudstjenesten og istemme de kendte salmer ”Vi pløjed og vi så’de” og ”Nu falmer skoven”. Tag din nabo ved hånden og kom til høstgudstjeneste i Løjt Kirke søndag, den 24. september, klokken 14.

Vi samles efter gudstjenesten i konfirmandhuset til kaffebord, og dernæst fortæller sognepræst Anette Jensen om Færøernes rige kulturliv.

Færøerne er i rigsfællesskab med Danmark, og vi danskere bør kende mere til dette nordatlantiske folk på 48.000 mennesker, som er så rige på flot natur og stor kultur..


 

 

50 skoleelever besøgte præst og kirke i Løjt

- Tænk, det er kun 200 år siden, at alle børn i Danmark begyndte at gå i skole. Og indtil for cirka 50 år siden gik de også i skole om lørdagen.

Jo, det gav virkelig noget at tænke over for godt 50 elever fra 3. klasse på Løjt Skole anno 2017, da de sammen med deres lærere besøgte kirken i Løjt (d. 31. august 2017).

Her fortalte sognepræst Anette Jensen om Martin Luther, der som den første mente, at børn skulle gå i skole for at lære at læse og skrive.

Anette fortalte også om N. F. S. Grundtvig, der i Danmark tænkte tanken om, at børnene også skulle have andre fag end kristendom.

Hvordan var det så at gå i skole i gamle dage – det fortalte kirkeværge og lokalhistoriker Erling Læbel Madsen om: Om at stille op på rækker i skolegården, før eleverne måtte gå ind. Om at lære at skrive med blæk. Og om at få en tur med spanskrøret – det fik Erling, fordi han smed nyfalden sne ind i klassen.

Elevernes besøg i kirken var et led i projekt ”Den Gode Skole” i Aabenraa Provsti og Aabenraa Kommune og Danmarks Lærerforening.

Et af projektets tilbud er ”Min skole, mit sogn, mit sted”. 

Sognepræst Anette Jensen har aftalt flere besøg og flere arrangementer med elever og lærere på Løjt Skole.

 


Højskoledag i Løjt

 

Dette års højskoledage i Genner, Øster Løgum og i Løjt finder sted i denne uge (uge 34, mandag til fredag).

Tirsdag besøgte ugens omkring 80 deltagere Løjt, hvor ansatte og frivillige fra sognet sørgede for det praktiske.
Dagen begyndte med morgensang ved organist Anette Kjær i Løjt Kirke og fortsatte med foredrag i konfirmandhuset.

Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa, fortalte om Sønderjyllands store og lille søfart med udgangspunkt i især Aabenraa og Kalvø, mens valgmenighedspræst i Aulum, Ronald Risvig, (på billedet) tilføjede nye dybder til et dansk nationalklenodie med sit foredrag "Matador og kristendom".

Højskoledagene arrangeres af menighedsråd og præster i de tre sogne samt Anette Kjær og Claus Helsbøl.


Højskoledage 21. - 25. august 2017

Tryk på billedet for at se programmet

 

 

Mange var med på kirkegårdsvandring

Interessen for at være med på en vandring på kirkegården i Løjt arrangeret af Løjt Sogns menighedsråd var stor.

Omkring 60 mødte op ved den store kirkegårdslåge på Skovbyvej i Løjt for at følge og høre lokalhistoriker, kirkeværge og medlem af Løjt Sogns menighedsråd, Erling Læbel Madsen, øse af sin store viden.

Efter en kort kaffepause fulgte nogle også med til den gamle kirkegård omkring kirken midt i byen.

 


Ny salme fik Danmarks-premiere i Løjt Kirke

En hurtig beslutning og en meget kort indøvning resulterede ved søndagens gudstjeneste (den 18. juni 2017) i, at en ny salme så at sige fik Danmarks-premiere i Løjt Kirke.

Muligheden opstod, da en af sognets tidligere præster, Jens Bruun, viste kirkens organist en ny salme af en af Danmarks flittigste og mest sungne nye salmedigtere, Lisbeth Smedegaard Andersen, med musik af Erik Sommer.

Den tidligere præst og salmedigteren har tidligere arbejdet sammen.
Organisten greb straks sammen med kirkesangeren chancen og indøvede kort for gudstjenesten den ny salme, ”Der våger i verden et kærlighedsord”, som kirkesangeren sang under altergangen.

Salmen blev præsenteret blandt 20 helt nye salmer på et seminar for ti nulevende salmedigtere og ti nulevende salmekomponister i Haslev i netop den forgangne uge.

Foto: Christian Christensen.

 


Kirken får mange besøg

Kirken i Løjt er et yndet udflugtsmål.

Fra nær og fjern kommer mange for at se den flotte, store kirke.

Hver gang er det lokalhistoriker og kirkeværge Erling Læbel Madsen, der tager imod, viser rundt og fortæller.

Forleden dag havde han besøg af en stor gruppe på 108 besøgende fra Grene Sogn, Billund, på årets sogneudflugt.

De var, fortæller Erling Madsen, så begejstret, at de nu vil anbefale nabosogne også at besøge kirken i Løjt.

Også Christians Sogn i Sønderborg har været på udflugt til Løjt.

Foto: Christian Christensen.

 

 

 


Gå med: Kirkevandring - Øster Løgum - Genner - Løjt

Andagt med biskop Marianne Christiansen

Søndag, den 21. maj 2017

Nyd naturen - nyd selskabet med andre - eller gå i dine egne tanker.

Alle er velkomne.

Program: Klokken 9: Øster Løgum Kirke - andagt med biskop Marianne Christiansen

Derefter: Vand udleveres. Vandretur ad Gammel Bane med stop og sang ved jagtprøvebanen.

Videre til Genner Kirke, frokostpause med sandwich og drikkevarer.

Videre til Løjt Kirke med rast ved Rundemølle.

Andagt med sognepræst Anette Jensen.

Derefter kaffe i konfirmandhuset.

Bus: kl. 8.30 fra Løjt Kirke via Genner til Øster Løgum Kirke.

Kl. 15: Fra Løjt Kirke til Øster Løgum via Genner.

Tilmelding: Erik Berg på genvan@mail.tele.dk - telefon 23 27 97 21.

Det er gratis at deltage - et beløb kan doneres til indsamling til Læger Uden Grænser.

Arrangør: Menighedsrådene i Øster Løgum, Genner og Løjt.


 

 

Reformationsåret - studiekreds og foredragsrække

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

I anledning af 500 året for reformationen afholdes der i Løjt studiekreds om Luther og på Aabenraa bibliotek holdes der foredragsrække om reformationens betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

 

Læs mere om studiekreds i Løjt her

 

Læs mere om foredragsrækken på Aabenraa bibliotek her

 

 

42 konfirmeret i Løjt Kirke

Årets konfirmationer har nu fundet sted i Løjt Kirke.

 

Se årets officielle konfirmationsbilleder her

 

I alt er 42 unge – 21 den 23. april og 21 den 30. april – blevet konfirmeret af Anette Jensen, Løjt sogns vikarierende sognepræst.

Konfirmanderne indledte i efteråret deres konfirmandundervisning med sognets faste præst, Ditte Sjelborg-Pedersen, der i øjeblikket er på barselsorlov.

Som vanligt blev der udvist stor opfindsomhed i valget af køretøjer til at bringe konfirmanderne til deres konfirmationsfest.

 

Fotos: Christian Christensen.


21 konfirmander i stormvejr

 

Den kraftige vind tog fat i både krøller, kjoler og jakker, da det første hold af årets konfirmander i Løjt søndag gik ind i kirken.

Anført af vikarierende sognepræst Anette Jensen, der også havde sus i præstekjolen, gik de 21 konfirmander spændte ind i en stopfyldt kirke, hvor familierne ventede lige så spændt.

Og alt gik godt og måske hurtigere, end sommerfuglene i maven havde regnet med.

Søndag den 30. april klokken 10 konfirmeres igen 21 i kirken i Løjt, og igen kan der i konfirmandhuset afleveres hilsner og lykønskninger.

 Se de officielle konfirmandbilleder her


Biskop slår Løjt og Genner sammen i ét pastorat

Fra 1. september lægges Løjt og Genner sogne sammen i ét pastorat, Løjt-Genner Pastorat, som samlet får en 1,6 præstestilling. Det betyder, at der i den kommende tid slås en præstestilling på 60 procent op, sådan at det sammenlagte pastorat får to præster. Løjt og Genner beholder hvert deres menighedsråd.

Ditte Sjelborg-Pedersen, som Anette Jensen i øjeblikket vikarierer for, fortsætter i sin stilling. Ann Bork Damsgaard, der har været Genners præst og hjælpepræst i Løjt, fortsætter som sognepræst i Øster Løgum Pastorat og bliver også sygehuspræst.

Det har biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, netop besluttet. Beslutningen kommer efter nogle måneders overvejelser og drøftelser med menighedsrådene i de to sogne og efter, at de to råd har haft mulighed for at blive hørt. Biskoppens oprindelige plan indebar 1,5 præstestilling. Begge menighedsråd udtrykte bekymring for, om det ville være tilstrækkeligt for at styrke det gode kirkeliv i begge sogne.

Den bekymring tog biskoppen alvorligt og øgede i forhold til sit udspil derefter præstebetjeningen, så den er stort set status quo i forhold til, hvad sogne har i dag. Biskoppen har besluttet at evaluere sammenlægningen om to og igen om fire år.

Anna Cecilie Lildholdt Madsen, formand for menighedsrådet i Løjt, ser frem til samarbejdet med Genner. ”Vi glæder os til sammen med menighedsrådet i Genner at finde sammen om at udmønte biskoppens beslutning til gavn for det kirkelige liv i begge sogne.”

 


Det kimer til påskefest

Snart kimer det til påskefest i Løjt Kirke.

Til daglig fortæller de to kirkeklokker i tårnet, hvad klokken er slået, og de ringer til gudstjenester og kirkelige handlinger – det foregår automatisk.

Men tre gange om året kimes med klokkerne, og det kræver en ganske særlig Storm P.-agtig konstruktion, som kirketjener Leif Nissen har opfundet.

Den involverer et hundehalsbånd, en snor og et kosteskaft.

Halsbåndet lægges om klokkernes knebel, den bevægelige metalstang, der hænger inde i klokken og får den til at give lyd, når den slås mod klokkens sider.

Til båndet er bundet en snor, som af Leif Nissen og en af sognets ansatte på kirkegården bevæges med kosteskaftet i hurtigt tempo.

Den konstruktion og den bevægelse frembringer den særlige kimen.

Til påske kimes tre gange et kvarter påskelørdag klokken 17-18.

Til jul kimes den 24. december klokken 12.30-13.30 og til pinse pinselørdag klokken 17-18, begge gange også tre gange et kvarter.

Foto: Christian Christensen


 

 

Dåb af 5 søstre

Gennem år og dag er hundreder, ja, tusinder døbt i kirken i Løjt.

I søndags, den 2. april, fandt en ganske særlig dåb sted, da vikarierende sognepræst, Anette Jensen, døbte fem søstre på én gang.

13-årige Jasmin Sangnakorn Nielsen vil gerne konfirmeres i kirken den 30. april sammen med sine klassekammerater og skulle derfor forinden døbes.

Det ønske bredte sig til hendes små søstre, Nalin og Iris på syv og ni år, og til hendes storesøstre, Maria Lehman og Kristine Lehmann Graversen, på 28 og 30 år.

Foto: Orla Lund


Lissner sang for

Vi kender Kingo og Grundtvig, tidligere tiders salmedigtere. Men kender vi også Kaalø og Grotrian, nogle af de seneste årtiers salmedigtere?

 

Det kom de omkring 30, der deltog i en salmesangsaften i konfirmandhuset i Løjt i hvert fald til. Ført an af Holger Lissner, tidligere præst i Sdr. Bjert, en af de mest produktive, kendte og anvendte nulevende salmedigtere, blev de meget klogere på, hvordan de nye salmer er blevet til – og ikke mindst hvordan de lyder og synges med hjælp af organist Ole Plaugborg Jensen og kirkesanger Kirstine Bjerregaard Hansen (der her ses sammen med Holger Lissner).

Det blev en aften, hvor mange fik øjne og ører for, at også nye salmer - som de gamle - er en stor skat.

 


 

 

LØJT - GENNER PASTORAT

Består af Løjt Sogn og Genner Sogn 

 

 

Konfirmation i de kommende år

Datoer fremover - læs mere her


 

 

 

Gudstjenester i Løjt og Genner kirker

 

 

Søndag den 31. maj 2020

 

Pinsedag Joh. 14,15-21

 

Genner kl. 9

 

Løjt kl. 10.30

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Mandag den 1. juni 2020

 

Anden pinsedag Joh. 6,44-51

Genner 10,00

Anette Jensen

 

  

Søndag den 7. juni 2020

 

Trinitatis Søndag Matt. 28,16-20

 

Løjt Kirke kl. 9,00

 

Anette Jensen 

 

  

 

 

Søndag den 14. juni 2020

 

1.s.e.trin Luk 12,13-21

 

Løjt kl. 9

 

Genner kl. 10.30

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

 

 

Søndag den 21. juni 2020

 

2.s.e. trin Luk. 14,25-35

 

Løjt kl. 10.30

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

 

 

Søndag den 28. juni 2020

 

3.s.e.trin Luk. 15,11-32

 

Genner kl. 9

 

Løjt kl. 10.30

 

Anette Jensen

 

 

 

Søndag den 5. juli 2020

 

 4. s. e. trin. Matt. 5,43-48

 

Løjt kl. 10.30

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

 

 

Søndag den 12. juli 2020

 

5. s. e. trin. Matt. 16,13-26

 

Løjt kl. 9

 

Genner kl. 10.30

 

Anette Jensen

 

 

 

Søndag den 19. juli 2020

 

6. s. e. trin. Matt. 19,16-26

 

Løjt kl. 10.30

 

Anette Jensen

 

 

 

Søndag den 26. juli 2020

 

7. s. e. trin. Matt. 10,24-31

 

Løjt kl. 9

 

Genner kl. 10.30

 

Anette Jensen

 

 

 

Søndag den 2. august 2020

 

8. s. e. trin. Matt. 7,22- 29

 

Løjt 10.30

 

Bjarne Hjort

 

 

 

Søndag den 9. august 2020

 

9. s. e. trin.  Luk. 12,32-48 eller Luk. 18,1-8

 

Løjt kl. 9

 

Genner kl. 10.30

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

 

 

Søndag den 16. august 2020

 

10. s. e. trin. Matt. 11,16-24

 

Genner kl. 9

 

Løjt kl. 10.30

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

 

 

Søndag den 23. august 2020

 

11. s. e. trin. Luk. 7,36-50

 

Løjt kl. 10.30

 

Ditte Sjelborg-Pedersen

 

 

 

 

 

Søndag den 30. august 2020

 

12. s. e. trin. Matt. 12,31-42

 

Genner kl. 9

 

Løjt kl. 10.30

 

Anette Jensen

 

 

 

Søndag den 6. september 2020

 

13. s. e. trin. Matt. 20,20-28

 

Løjt kl. 10

 

Konfirmation ved Ditte Sjelborg-Pedersen

 

Genner kl. 10

 

Konfirmation ved Anette Jensen

 

 

 

Søndag den 13. september 2020

 

14. s. e. trin. Joh. 5,1-15

 

Løjt kl. 10

 

Konfirmation ved Ditte Sjelborg-Pedersen

 

 

 

 

 

Tyske Gudstjenester

 

 

 

Søndag den 14. juni 2020 kl. 10.30

 

Søndag den 9. august 2020 kl. 10.30

 

Søndag den 13. september 2020 kl. 14 (Bemærk det ændrede tidspunkt)

 

 

 

Andagt på Kirketoften

 

Dette er endnu uvist. – Hold jer opdaterede på sognets hjemmeside eller kontakt præsten eller Kirketoften for info.

 

 

 

Begravelsesvagt

 

Uge 20 AJ

 

Uge 21 DSP

 

Uge 22 DSP

 

Uge 23 AJ

 

Uge 24 DSP

 

Uge 25 DSP

 

Uge 26 AJ

 

Uge 27 DSP

 

Uge 28 AJ

 

Uge 29 AJ

 

Uge 30 AJ

 

Uge 31 Hjort

 

Uge 32 DSP

 

Uge 33 DSP

 

Uge 34 DSP

 

Uge 35 AJ

 

Uge 36 DSP

 

Uge 37 DSP